Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Støj og støjgener

Støj og støjgener

​​​​​​Informationer og gode råd omkring støjgener

I Bornholms Regionskommune er vi engageret i at minimere støjforurening og skabe et behageligt miljø for alle. Derfor har vi her samlet en håndfuld gode råd – både for dig der er generet af støj og dig, der forsøger at minimere støj.

​Til dig der er generet af støj – Hvad kan du gøre?

Støj defineres som uønsket eller generende lyd, der kan påvirke vores sundhed og velvære eller forsage forstyrrelser i miljøet. Støj kan stamme fra forskellige kilder, herunder vejtrafik, industrielle aktiviteter, eller din nabo. Som borger kan det være svært at vide hvordan man skal håndtere forskellige former for støj.

I det følgende får du derfor tre konkrete veje til at gribe støjgener an, og er du nysgerrig på at vide mere om hvad støj er, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside  

3 veje til at håndtere støjgener​​​​​​

1. Tag en snak over hækken: Støjgener kan opstå mange steder fra, men en generel tommelfingerregel er, at den hurtigste og mest effektive løsning på problemet ofte, er selv at rette henvendelse til den støjende. De fleste af os ønsker nemlig ikke at være til gene for vores omgivelser. Støjer naboen vil en stille og rolig snak over hækken i langt de fleste tilfælde løse problemet og bevare det gode naboskab. 

2. Kontakt din forening: Hjælper det ikke at tage snakken over hækken, kan det være en ide at tage fat i din bolig- eller grundejerforening. De fleste foreninger har nemlig bestemmelser for støj i deres vedtægter. 

3. Hjælp udefra: Som en sidste udvej kan du tage fat i politiet eller indgive en klage til kommunen. Hvem du skal tage fat i afhænger af typen af støj: 

  • Bornholms Politi, hvis der er tale om høj musik, støjende adfærd, støj fra udendørs arrangementer eller fra gøende hunde.
  • Kommunens Natur- og Miljøafdeling, hvis støjen er fra ventilationsanlæg, varmepumper, motordrevne redskaber, værktøj og lignende.
  • Kommunens Natur- og Miljøafdeling, hvis der er væsentlig støj fra virksomheder, forretninger, husdyrhold eller lignende. 

Hvis du vil indgive en klage til kommunen

Hjælper det ikke at snakke med naboen, kan du indgive en klage til kommunen. I boksen til højre kan du finde og udfylde en klageblanket, som indsendes til Center for Natur, Miljø og Fritid i Bornholms Regionskommune på stoej@brk.dk. Formålet med skemaet er at fremme kommunes behandling af din henvendelse.

Du skal være opmærksom på, at din klage er omfattet af reglerne om aktindsigt og som sådan ikke er anonym. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

Til dig der forsøger at håndtere støj
- Det skal du have styr på

I kommunerne arbejdes der med begrebet "væsentlige gener". Det vil sige, at Bornholms Regionskommune kan gribe ind hvis en støjgene konstateres som væsentlig. For at finde ud af om en støjgene er væsentlig, vil kommunen som udgangspunkt foretage en orienterende støjmåling. Resultatet af støjmålingen vil blive holdt op imod Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Er måleresultatet under de vejledende støjgrænser, vil støjgenerne blive betragtet som en "ikke væsentlig gene".

Der kan læses mere om de vejledende støjgrænser på Miljøstyrelsens hjemmeside

Skal du afholde et udendørs musikarrangement?

Hvert år afvikles der en række udendørs musikarrangementer i Bornholms Regionskommune. Arrangementerne giver liv i byerne og er vigtige for det bornholmske kultur- og handelsliv. Samtidigt kan udendørsarrangementerne give anledning til støjgener hos naboerne. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med arrangementernes afvikling træffes en række foranstaltninger, for at imødegå disse gener.

Derfor er der udarbejdet en lokal forskrift, som beskriver generelle regler for udendørs musikarrangementer på Bornholm. Arrangementer der afholdes efter klokken 22 er ikke omfattet af forskriften, og kræver derfor tilladelse før det afholdes.

Kommunens lokale forskrift om udendørs musikarrangementer er pt. under udarbejdelse. I stedet reguleres ansøgninger om udendørs musikarrangementer af forskriften vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Bornholms Regionskommune som du kan finde i boksen t​​il højre.

Andre tilladelser

Udover en tilladelse fra den lokale forskrift om støj for udendørs musikarrangementer, kan der også være andre tilladelser som skal indhentes, før du er klar til at afholde dit udendørs musikarrangement.

Herunder er en liste over tilladelser, som muligvis også skal indhentes før arrangementer finder sted:

  • Ejer af matrikel – hvis arrangementet afholdes på en matrikel, som du ikke selv ejer, skal ejer først give tilladelse. Ønskes arrangementet placeret på kommunen ejendom kan man søge her: arrangement på kommunens ejendom.
  • Bevillingsnævnet – hvis der sælges alkohol til arrangementet, skal du sikre dig at du har fået en tilladelse til dette før arrangementet finder sted. Du kan finde vejledning til at søge om alkoholbevilling her: Vejledning til ansøgning om alkoholbevilling.
  • Byg – hvis der planlægges for opsætning af midlertidige konstruktioner, som fx en scene, så skal du først søge om en bygge tilladelse. Det kan du gøre her: Portal for bygge- og miljøansøgninger.

Derudover er det en god ide, at kontakte Bornholms Politi og Brandvæsen så de er orienteret om arrangementet på forhånd. Bornholms Politi kan kontaktes på tlf. 5690 1448, mens Bornholms Brandvæsen kan kontaktes på tlf. 56 92 21 00.

Midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Midlertidigt bygge- og anlægsarbejde er en vigtig proces for udviklingen af Bornholm. Hvis et bygge- og anlægsarbejde finder sted i nærheden af beboelse, kan det dog ikke undgås, at det vil medføre gener oftest i form af støj eller støv. Midlertidigt bygge- og anlægsarbejde er et begreb, som bl.a. dækker over:

  • Større nedrivningsarbejde
  • Facaderensning
  • Knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • Brug af mobile asfalt-/jordbehandlingsanlæg.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet en lokal forskrift, som har til formål at begrænse de gener, der kan opstå i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Dette gøres bl.a. ved at fastsætte tidsperioder, hvori det støjende arbejde kan foregå.

Du kan se kommunens lokale forskrift om bygge- og anlægsarbejder i boksen til højre​.​​