Del på facebook

Tejn

Dele af Tejn er nu godt sikret ved kraftige nedbør.

Området omkring Lærkebakken var tidligere fælleskloakeret. Det førte til overbelastning af ledningsnet og brønde, når der kom kraftige skybrud. På Nordbornholm gælder generelt, at der pumpes en del regnvand til rensningsanlæggene langs kysten via kloakledningerne. Det er både dyrt og uhensigtsmæssigt. Udfordringen var desuden, at vand fra de ovenfor liggende marker også endte i kloakledningerne.

Det var årsagen til, at der i 2015 blev prioriteret lavet et forsinkelsesbassin ovenfor bygrænsen og en ny separat regnvandsledning til ejendommene i området omkring Lærkebakken. Vandet ledes til havet via en åben rende nærmest kysten.

Projektet er et af flere projekter i Tejn der er prioriteret i Klimaplan 2013 for Bornholm der har til formål at sikre en bedre håndtering af sky og tøbrud i fremtiden.
 
Arbejdet er udført af entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S.