Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Åbent Hus i Bornholms ErhvervsserviceÅbent Hus i Bornholms ErhvervsserviceKom indenfor den 23. maj på Landemærket 26 i Rønne. Klik for at læse merehttps://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx, https://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx1
FiskedystenFiskedystenIndsend din fiskeopskrift og deltag i konkurrencen om flotte præmier. Vi skal have din opskrift senest den 30. april. Klik og læs mere.https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Den-bornholmske-fiskedyst.aspx, Fiskedyst1
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggerihttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Placering-af-nyt-børnehus-på-Nordlandet-og-anvendelse-af-erfaringer-fra-tidligere-institutionsbyggeri.aspxPlacering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen har på møde d. 27. april 2017 besluttet at sende "Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri" i høring. Høringsfristen er d. 19. maj 2017 kl. 12.00. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.</p><p>Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bagerste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.</p><p>Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen den 23. februar 2017, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nytegnet institution. Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.</p><p>På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler, som en genanvendelse af tegningerne ville give, i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.</p><p>Høringsmaterialet omfatter følgende bilagsmateriale:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/KB%20beslutning%2027-04-17.docx">Punkt 5 fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/Bilag%20-%20Planmæssig%20vurdering%20af%20to%20placeringer%20af%20børnehus%20i%20Allinge.pdf">Bilag til punkt 5 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være Sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj kl. 12.00.</p><p> </p>
Høring af placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegårdenhttps://brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-placering-af-nye-plejeboliger-som-erstatning-for-Toftegården.aspxHøring af placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegården<p>​Kommunalbestyrelsen har den 27. april besluttet at sende placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegården i høring, i perioden 28. april til 19. maj 2017 hos ovennævnte parter samt i åben høring. </p><p>Kommunalbestyrelsens anbefaling er, at placeringen skal være området ved Brobækkegaard eller ved Siegaard i Hasle.</p><p>Høringsmaterialet består foruden dette høringsbrev af:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Placering%20af%20nye%20plejeboliger%20(2292606).docx">Punkt 4 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017 "Placering af nye plejeboliger"</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Toftegårdens%20fremtid.pdf">Bilag til punkt 4 – "Toftegårdens fremtid"  </a>                      </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Høringssvar%20vedrørende%20Toftegårdens%20fremtid.pdf">Høringssvar fra den åbne høring vedrørende Toftegårdens fremtid har indgået i behandlingen af sagen. </a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj 2017 kl. 12.00</p>

 Nyheder

 

 

Europadag og gratis filmhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Europadag-og-gratis-film.aspxEuropadag og gratis film2017-04-27T22:00:00Z<p>​</p><h3>Europadag og gratis film tirsdag 9. maj 2017 kl. 16.30</h3><p>Sammen med Europabevægelsen på Bornholm indbyder Europe Direct Bornholm også i år til gratis filmforevisning i Rønne Bio på Europadagen.</p><p>I år vises den EU-støttede og prisbelønnede danske film fra 2015 med Martin Pieter Zandvliet som instruktør<br> <br><strong>”UNDER SANDET”</strong><br> <br>Filmen udspiller sig i dagene efter Tysklands kapitulation, maj 1945, regnskabets time efter fem års besættelse. En flok unge tyske krigsfanger udleveres til de danske myndigheder og sendes efterfølgende ud til Vestkysten, hvor de beordres til at fjerne de over 2 millioner miner, som den tyske besættelsesmagt har placeret under sandet langs kysten. Med deres bare hænder, kravlende rundt i sandet, bliver drengene tvunget til at udføre det livsfarlige arbejde under ledelse af den danske militære kaptajn, Carl Leopold Rasmussen. Filmen er inspireret af autentiske hændelser. Man antager, at over 2000 tyske soldater blev sendt ud som 'frivillige' mineryddere og at hen ved 250 tyske soldater mistede livet, mens 600 af dem blev lemlæstet.<br> <br>Fra mandag 1. maj kan du booke gratis billet på <a href="http://www.ronnebio.dk/" target="_blank">www.ronnebio.dk</a> <br>NB! Der kan bookes op til 5 billetter og vi henstiller til, at der alene bookes det antal billetter, der vil blive anvendt!</p><p>Europadagen fejres altid den 9. maj. Den hylder fred og samhørighed i Europa. Datoen markerer årsdagen for den historiske ”Schumanerklæring”. </p><p>I en tale i Paris i 1950 fremlagde den franske udenrigsminister Robert Schuman sin ide om en ny form for politisk samarbejde i Europa, som ville gøre det utænkeligt, at Europas lande igen ville gå i krig med hinanden – en vision om en kul- og stålunion. <br>Forslaget anses som begyndelsen på det, vi i dag kender som EU.<br> <br></p>
Opstart af ny forældregruppe - Unge og rusmidlerhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Opstart-af-ny-forældregruppe---Unge-og-rusmidler.aspxOpstart af ny forældregruppe - Unge og rusmidler2017-04-25T22:00:00Z<p>Ungerådgivningen starter nu nyt gruppeforløb for forældre til unge, der har rusmidler tæt inde på livet. </p><h3>Er du bekymret over dit barns forbrug af rusmidler? </h3><p>- Kom og få mere viden om rusmidler og deres virkning på den unges krop og psyke<br>- Mød og del bekymringer og erfaringer med andre forældre i samme situation. <br>- Giv og modtag inspiration til at bryde fastlåste handlemønstre og afprøve nye.<br>- Hør hvad du kan gøre for at åbne for en bedre dialog med den unge.</p><p>I en forældregruppe bliver du del af en gruppe på mellem fem og ti forældre, som mødes hver anden uge, i alt fire gange. </p><p><strong>Vi mødes første gang torsdag den 4. maj 2017, kl. 16.30 – 18.30 i Ungeporten, Merkurvej 10 i Rønne. </strong><br>(Efterfølgende torsdag den 18.maj, 1. juni og 15. juni)</p><p><strong>Tilmelding senest tirsdag den 2. maj </strong>- Deltagelse er gratis.</p><p><br>Vi starter nye forældregrupper torsdag den 24. august og torsdag den 2. november 2017.</p><p><br>Hvis du vil høre mere om forældregrupper eller tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte Ungerådgivningen på telefon 29 77 15 74 / 21 30 96 07 eller på mail: <a href="mailto:mette.qvist@brk.dk">mette.qvist@brk.dk</a> / <a href="mailto:johnny.borndorff@brk.dk">johnny.borndorff@brk.dk</a></p>
Bilvask rimer ikke på regnvandskloakhttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Bilvask-rimer-ikke-på-regnvandskloak.aspxBilvask rimer ikke på regnvandskloak2017-04-24T22:00:00Z<p>​Separatkloakering eller kloakseparering betyder, at spildevand fra husholdningerne og regnvand opdeles i hver sin kloakledning i stedet for at løbe i den samme ledning. Spildevandet løber fortsat til et renseanlæg, hvorimod regnvandet løber direkte til vandløb, søer eller havet. Det sikrer bedre rensning og drift af renseanlæggene, da regnvandet ikke længere belaster disse.</p><p>Tænk også på miljøet, når du vasker bil hjemme i indkørslen eller ved kantstenen. Vaskevandet sætter kurs mod kloakken og ender dermed – hvis der er lavet kloakseparering – urenset i vandmiljøet. Det er betænkeligt, fordi vaskevandet kan indeholde blandt andet olie, tungmetaller, vaskemidler og plastblødgørere.</p><p> </p><p><a href="/Nyheder/Documents/info%20om%20kloakseparering%20og%20bilvask.pdf" target="_blank">Se info omregnvandsledning og bilvask</a></p><p>Vil du vide mere kan du læse det på hjemmesiden : <a href="http://vaskbilmedomtanke.nu/" target="_blank">vask bil med omtanke</a> </p><p> </p>
Nyt måltidsmærke til DeViKahttps://brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-måltidsmærke-til-DeViKa.aspxNyt måltidsmærke til DeViKa2017-04-24T22:00:00Z<p><strong>DeViKa har som de første på Bornholm fået Fødevarestyrelsens måltidsmærke til kommunens frokostordning i kantiner og på skoler. </strong><strong> </strong></p><p>Måltidsmærket er Fødevarestyrelsens nye guide til sundere mad. Groft sagt – go´mad.</p><p>Fundamentet med at lave sund og velsmagende mad med gode sunde basisråvarer, hvor der arbejdes på at begrænse indhold af salt og øge indholdet af fuldkorn, passer virkelig godt til DeViKa. At tilbyde et sundere valg for DeViKas kunder i kantinerne, sammen med økologi og lokale fødevarer, er en naturlig tankegang for DeViKa, og Fødevarestyrelsens måltidmærke matcher dette så fint.  </p><p>Vi tænker i fuldkorn, årstidens grøntsager, magert kød og fisk.</p><p><strong>Nina Kragskov, leder af DeViKa fortæller:</strong></p><p>"Vi er stolte over igen at være på forkant og kunne tilbyde et supergodt og sundt altenativ til madpakken". "DeViKas egen bager, har arbejdet med at udvilke endnu grovere langstidshævede brødtyper – for 1/3 fuldkorn er en høj andel. Han har lykkes med det og selvfølgelig er det et pluds at alt mel er økologisk og ikke mindst lokalt produceret…"</p><p>"Grønt er det nye sort og her må vi godt være grove - er to af de udsagn som passer til Måltidsmærket"<br></p><h3>Et grønt og grovt alternativ til madpakken.</h3><p>DeViKa har igennem det sidste år arbejdet på at få ændret konceptet for frokostordningen til rådhus kantinerne og skolemaden. </p><p>Da Fødevarestyrelsen i foråret lancerede måltidsmærket, var det som skabt til sammenhængen med DeViKas nye koncept. Fødevarestyrelsens måltidsmærke har helt konkrete principper for, hvordan madtilbuddet skal være: Til kantinerne følges principper for frokostretter, hvor der dagligt tilbydes mad med mindst 1/3 grønt, fisk en gang om ugen og fuldkornsbrød med rigtig meget fuldkorn, bagt med lokalt økologisk mel.</p><p>DeViKa starter med at formidle den gode nyhed – og det spændende nye koncept til kantinernes 100 kunder i dag, og vil gå videre med information til skolerne i maj måned.</p><p>Frokosttilbuddet i kantinerne efter det nye koncept består dagligt af forskellige blandede salater og en lun ret, eller buffet. DeViKa ønsker at tilbyde et sundt og varieret frokostmåltid. Der er fokus på at anrette maden lækkert og investeret i moderne serverings udstyr. Menuen i dag tirsdag står på hjemmelavde kødboller i grøntsagskarrysovs, dertil rødbederåkost med feta og en perlebygsalat med squash og blomkål - og selvfølgelig en fuldkornsbolle.<br></p><p>"Vi glæder os over at flere og flere ønsker at være med i en frokostordning på rådhusene, og håber det kan brede sig til flere af kommunens arbejdspladser"." DeVikas køkkenpersonale har taget udfordringen op og arbejder hver dag på et hjemmelavet super sundt måltid"<br></p><p>For mere information kan du kontakte Nina Kragskov, leder af DeViKa, Center for Ejendomme og Drift, mobil 30181791 eller mail <a href="mailto:Nina.kragskov@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">Nina.kragskov@brk.dk</span></a></p><p>Du kan også læse mere på <a href="http://altomkost.dk/maaltidsmaerket"><span style="text-decoration:underline;">http://altomkost.dk/maaltidsmaerket</span></a><br></p>
Vil du være med i etape 2 af den bornholmske fiskedyst?https://brk.dk/Nyheder/Sider/Vil-du-være-med-i-etape-2-af-den-bornholmske-fiskedyst.aspxVil du være med i etape 2 af den bornholmske fiskedyst?2017-04-20T22:00:00Z<p>Så send din bedste fiskeopskrift og vær med til at inspirere os bornholmere til at spise lidt mere fisk. </p><p>Du bestemmer, om du vil sende en opskrift på en forret, en hovedret eller fiskepålæg til madpakken.</p><p>Din opskrift skal indeholde: Ingrediensliste, fremgangsmåde, tidsforbrug og et billede af den færdige ret.</p><p>Din opskrift skal være nem og må ikke kræve noget, som du ikke kan få i et almindeligt supermarked. </p><p>Send din opskrift til <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a> <strong>senest den 30. april </strong>og deltag i konkurrencen om fine præmier, sponsoreret af Bornholms Brandforsikring.</p><h3>Lav din fiskeret sammen med Gorm Wisweh</h3><p>De tre bedste opskrifter i etape 2 kåres ved et åbent hus arrangement på ”Gaarden” Bornholms Madkulturhus i Melsted <strong>lørdag den 20. maj 2017 kl. 14.00-16.00</strong>.<br>Vinderne vil blive specielt inviteret til at lave deres vinderret sammen med pizzakongen Gorm Wisweh. </p><p>Bornholms Regionskommune forbeholder sig ret til at offentliggøre opskrifterne. <br><a href="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Den-bornholmske-fiskedyst.aspx">Du kan læse mere om fiskedysten her på hjemmesiden.</a><br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

skoleskilt

Skoleindskrivning 2017/2018

Indskrivning til 0.klasse - se hvilken skole dit barn er indskrevet på.

Log ind med NemID