Vindmøller
Del på facebook

Energi

På vej mod en fossilfri ø

Målet er, at Bornholm skal være fossilfri i 2040, derfor skal vi skabe CO2-reduktioner ved at:

  • Stoppe brugen af fossile brændsler (olie og gas) frem mod 2040.
  • Lave mere grøn strøm herunder nye havvindmølleparker, flere solceller og reduktion af biomasse.
  • Udnytte den grønne strøm ved at elektrificere vores samfund og lagre strømmen, så der er strøm, selv når produktionen er lav. 

For mere information om Bornholms Energipolitik 2040 se her: Politikker Energipolitik 2040 (brk.dk)