Klager

Støj fra trafik, industri og musik kan eksempelvis være til stor gene. Udsættes du for væsenlige gener bør du som udgangspunkt altid først henvende dig til virksomheden/borgeren med dit problem, således at I forhåbentlig kan få løst problemet.

​Forsætter generne efter du har haft kontakt til virksomheden/borgen, har du mulighed for at klage til kommunen.


Du kan klage til kommunen, hvis du føler dig generet af:
  • Støj eller lugt fra virksomheder, restaurationer eller spillesteder
  • Støj eller støv fra byggepladser
  • Røg fra brændeovne
Du kan klage ved at indsende skemaet som du finder til højre til Teknik & Miljø, Miljøgruppen, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller Teknikogmiljoe@brk.dk
 

Sagen videre forløb:

  • Inden for 1 uge efter klagen er modtaget af Teknik & Miljø, sender Miljøgruppen en kvitteringsbeskrivelse, hvoraf navnet på den tildelte sagsbehandler vil fremgå.
  • Deres klageskema sendes til den De klager over med henblik på en udtalelse.
  • Denne udtalelse sendes til Dem i kopi.
  • Det videre sagsforløb fastlægges.

Ønsker du at klage så udfyld skemaet herunder

.

Klageskema