Biodiversitet
Del på facebook

Biodiversitet

​​Biodiversitetspuljen

Hvad er Biodiversitetspuljen
Biodiversitetspuljen er en pulje af midler, som Bornholms Regionskommune har afsat til projekter, som har til formål at skabe forbedringer for den bornholmske natur og biodiversitet. Det kan f.eks. være åbning af rørlagte vandløb, oversvømmelse af enge, oprensninger eller etableringer af søer og damme, rydning og/eller hegning af forladte græsningsløkker, m.m. Puljen har eksisteret siden 2018. 

Hvem kan søge
Puljen er åben for ansøgninger fra private lodsejere og foreninger, som kan søge om at få udført naturforbedrende projekter. 
For at søge skal man blot skrive en mail til nmf@brk.dk, som er postkassen til Center for Natur, Miljø og Fritid. Mailen med ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Kontaktoplysninger (mail og telefonnummer)
  • Adresse
  • Projektets beliggenhed (gerne vist på kort)
  • Kort beskrivelse af hvad, der søges om, og hvorfor der søges

Behandling af ansøgninger
Biodiversitetspuljen er åben for ansøgninger hele året rundt, men modtages ansøgningen efter 1. april, vil den først blive behandlet året efter.

Når ansøgningen er modtaget i kommunens afdeling Natur og Miljø, vil ansøger modtage en bekræftelse med besked om, at ansøgningen er modtaget og registreret.

I løbet af foråret vil alle de ansøgte projektområder blive besigtiget af en medarbejder fra Natur og Miljø og så vidt muligt sammen med ansøger. Det er ved disse fælles besigtigelser, at ansøger kan give Natur og Miljø en dybere forståelse af projektet samt få svar på de eventuelle spørgsmål, der måtte være.

Først på sommeren vil ansøger modtage en mail fra Natur og Miljø med besked om, hvorvidt det ansøgte projekt er blevet udvalgt til at kunne udføres med støtte fra biodiversitetspuljen. Projekterne prioriteres ud fra Natur og Miljøs faglige vurdering af, hvilke projekter, der giver mest naturværdi/biodiversitet i forhold til omkostningerne. Større projekter forelægges Natur- og Miljøudvalget til politisk stillingtagen på baggrund af en indstilling fra Natur og Miljø.

Hvis projektet er blevet udvalgt, vil udførelsen af projektet typisk ske i løbet af efteråret. Biodiversitetspuljen dækker alle omkostninger i forbindelse med udførelsen af projekterne, og det er Natur og Miljø, der har kontakten med entreprenøren. De nærmere detaljer omkring tidspunktet og den konkrete udførelse af projektet aftales i dialog med ansøger/lodsejer.

Hvis dit projekt ikke vælges
Hvis projektet ikke bliver udvalgt, er man velkommen til at søge biodiversitetspuljen igen året efter. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til biodiversitetspuljen, kan du kontakte Patrick Steinlein på mail Patrick.Steinlein@brk.dk eller pr. telefon på 56 92 21 39
Center for Natur, Miljø og Fritid