Benyt naturen
Del på facebook

Naturen

Vores mål er at bevare og beskytte Bornholms geologi, natur og landskab.
Det skal sikres ved at værdifulde landskaber, geologiske dannelser og naturtyper ikke forringes, og at den biologiske mangfoldighed bevares ved at:
  • Der økonomiseres langsigtet med naturressourcerne.
  • Naturtilstande, som ikke kan fornyes eller erstattes, beskyttes mod forringelser.
  • Et repræsentativt udvalg af de forekommende naturtyper og et arts- og individrigt dyre- og planteliv bevares og udbygges gennem aktive beskyttelsesforanstaltninger og ved naturgenopretning.
  • Værdifulde kulturskabte naturtyper, landskaber og geologiske dannelser plejes og beskyttes.
  • Økologiske forbindelser sikres ved at de eksisterende net bevares og udbygges.