Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Energipolitik 2040

Energipolitik 2040

På vej mod en fossilfri ø

Kommunalbestyrelsen har i januar 2021 godkendt Bornholms nye Energipolitik- og strategi frem mod 2040. Med godkendelsen af Bornholms Energipolitik 2040 har kommunalbestyrelsen sat et overordnet mål om, at Bornholm skal være fossilfri i 2040.

For at nå der til, skal Bornholm opnå CO2-reduktioner ved at:

  • Stoppe brugen af fossile brændsler (olie og gas) frem mod 2040.

  • Lave mere grøn strøm herunder nye havvindmølleparker, flere solceller og reduktion af biomasse.

  • Udnytte den grønne strøm ved at elektrificere vores samfund og lagre strømmen, så der er strøm, selv når produktionen er lav.

En fælles opgave for hele vores ø-samfund
Målene er ambitiøse og kræver en stor indsats fra alle øens aktører, når de skal nås. Det gælder for Bornholms Regionskommune, for de bornholmske virksomheder og for bornholmerne. For sammen kan vi sikre Bornholms grønne fremtid og være det forbillede for grøn udvikling, grøn ansvarlighed og grøn vækstøkonomi, som vi ønsker at være.

Handlinger skal få tingene til at ske
For at der kommer fremdrift mod mål og delmål i den grønne energipolitik, og for at sikre at indsatsen foregår koordineret, bliver næste skridt at få lagt konkrete handleplaner. Planerne skal udvikles løbende, og inddrage og involvere de centrale aktører, som skal skabe forandringerne, der kan nedbringe CO2 udledningen.

At få udfaset oliefyr til opvarmning, sikre en bedre isolering på Bornholm samt understøtte mulighederne for etablering af en 100 MW havvindmøllepark står først og højest på listen over initiativer, der skal få Bornholm tættere på en 100 procent grøn energiforsyning.

 Energipolitik 2040

Her kan du hente og læse Energipolitik 2040

Her kan du hente Energistrategien

Energipolitikken forklaret i infografik (pixiformat)

Læs om Bornholms strategi for grøn mobilitet 2021

Læs om Plan for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur 2022