Brombær
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Politik for specialiserede sociale indsatser

Politik for specialiserede sociale indsatser

​Borgerne skal opleve en sammenhængende, helhedsorienteret indsats i deres møde med Bornholms Regionskommune; uanset om deres behov går på tværs af lovgivning, kommunal organisering, faggrænser eller andre forhold.

Regionskommunens indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov er typisk karakteriseret ved at involvere flere dele af kommunen. Det er ofte nødvendigt at sammentænke sociale foranstaltninger, undervisnings-tilbud og forsørgelse til en fælles ydelse for at imødekomme de individuelle behov tilfredsstillende. Og også kultur- og fritidstilbud eller fysisk tilgænge-lighed kan være aspekter af den specialiserede indsats.

På grund af denne kompleksitet er det nødvendigt, at Bornholms Regions-kommune i sit daglige virke ser den enkelte borger i sin helhed, skaber gen-nemsigtighed og mening for borgeren i den samlede indsats og evner at bru-ge de nødvendige og ofte specielle kompetencer bedst muligt – både til glæ-de for borgeren og til sikring af, at ressourcerne bruges bedst muligt.

Denne politik afspejler kommunalbestyrelsens ambition for den specialiserede sociale indsats på tværs af hele Bornholms Regionskommune. Politikken er på den måde kommunalbestyrelsens samlede forventninger til regionskom-munens ageren sammen med borgeren; det vil sige en fælles ramme og ret-ning for arbejdet.

Læs "Politik for de specialiserede sociale indsatser" (PDF)