Arkitekturpolitik
Del på facebook

Arkitekturpolitik

Den 26. april 2012 vedtog kommunalbestyrelsen arkitekturpolitik for Bornholm. Arkitektur er noget som vi alle forholder os til i vores hverdag, og noget som de fleste har en mening om, fordi vi bor, arbejder og opholder os i bygninger og færdes i byer og landskaber dagligt.
 
Arkitekturpolitikken skal bruges til aktivt at videreudvikle de arkitektoniske kvaliteter, som Bornholm vitterlig er rig på. Dette vil ikke alene sikre at Bornholm er et attraktivt sted at bosætte sig, og at turisterne vil fortsætte med at komme på ferie, en arkitekturpolitik vil også sikre at vores ø som helhed og dens bygninger holder deres værdi - og gerne bliver mere værd.
 
Men arkitekturpolitikker kan mere end det. Ved at udarbejde en arkitekturpolitik for Bornholm, får vi ikke alene registreret, hvad der er specielt ved netop Bornholms byer, natur og landskaber, vi bliver også bevidste om, hvad vi skal være opmærksomme på for ikke at ødelægge disse helt unikke Bornholmske kvaliteter og hvad der med fordel kan arbejdes videre på.
 
Arkitekturpolitikken skal ikke ses isoleret, den skal tænkes sammen med kommunens øvrige strategier. Det er en langvarig proces, som der fremover skal arbejdes videre med både i form af dialog og formidling, så der skabes  bred forankring i kommunen, og blandt øens borgere og erhvervsliv.
Udgangspunktet for arbejdet med arkitekturpolitik for Bornholm var bl.a. ARKITEKTURNATION DANMARK, som regeringen lancerede i 2007. Med den blev kommunerne opfordret til at udarbejde kommunale arkitekturpolitikker. Teknik-&Miljøudvalget besluttede i 2009 at invitere forskellige foreninger og organisationer til at deltage i en bredt sammensat følgegruppe. I oktober 2011 blev resultatet af følgegruppens arbejde leveret videre til formanden for Teknik- og Miljøudvalget. Arkitekturpolitikken er ligeledes resultatet af et samarbejde med Arkitektforeningen på Bornholm.