Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker BRK som attraktiv arbejdsplads

BRK som attraktiv arbejdsplads


Som et led i at opnå visionen om 42.000 bornholmere i 2028 har Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 godkendt "POLITIK FOR EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS – Alle drømmer om et job i BRK". 

"POLITIK FOR EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS – Alle drømmer om et job i BRK" er en vision for at styrke og udvikle arbejdspladserne i Bornholms Regionskommune i en attraktiv retning. Visionens hovedessens er, at et job i Regionskommunen er attraktivt, fordi det er:

  • motiverende og meningsfuldt
  • tilfredsstillende og udviklende
  • nært og vedkommende

Visionens fem mål

Visionen er udfoldet i fem mål, hvis realisering skal bidrage til at arbejdspladserne i Bornholms Regionskommune styrkes og udvikles i en mere attraktiv retning:

  1. Vi arbejder sammen med borgerne og for Bornholms udvikling
  2. Fagligheden er i top og tilliden er høj
  3. Vi værdsætter alle i organisationen – nye som erfarne
  4. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed
  5. Vi prioriterer fleksibilitet og balance i arbejdslivet

Udarbejdet af ledere og medarbejdere

Udviklingen af politikken har involveret både ledere og medarbejdere. Gennem forskningsdata, kvantitative data og fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere er der i efteråret og vinteren 2020/2021 set på, hvad der bidrager til en attraktiv offentlig arbejdsplads i almindelighed og i Bornholms Regionskommune i særdeleshed. 

For at kunne formulere politikken er analyseresultaterne drøftet i kommunens 10 CenterMED, i HovedMED og med Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget i løbet 2021. I september 2021 var der optakt til strategiarbejdet på temadag for hele BRK's MED-organisation, hvor i alt 250 ledere og medarbejdere fra alle ti centre i kommunen deltog.

Politikken bliver nu efterfulgt af en HR-strategi for Bornholms Regionskommune samt handleplaner, som konkretiserer, hvordan der sættes handling bag målformuleringerne og følges op på de initiativer, som sættes i gang. HR-strategien forventes færdig til sommeren 2022.