å løb
Del på facebook

Naturpolitik


Den 24. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen en politik, der sætter retningen for, hvordan naturen på Bornholm skal udvikle sig, og hvordan vi vil have lov at bruge og opholde os i den. Ønsket om en naturpolitik er opstået i erkendelse af, at naturen lokalt, nationalt og globalt er ramt af en biodiversitetskrise og skal skabe fundamentet for en styrket prioritering af Bornholms natur og biodiversitet som en bred indsats på tværs af det bornholmske samfund.

Naturpolitikken (se blå boks) har disse fire styrende visioner (mål):

  • Vi er fælles om naturen
  • Mere plads til naturen
  • Vi handler bæredygtigt
  • Mere viden og formidling

6 arbejdsgrupper arbejdede i 2. halvår 2021 med at udvikle en naturstrategi og handleplaner i forlængelse af naturpolitikken. Arbejdet førte frem til, at der blev udarbejdet handleplaner indenfor disse 9 strategiske indsatsområder.

Indsatsområder naturpolitik.jpg

De 9 handleplaner (se i boksen til højre) blev færdiggjort henover vinteren 2021/22 og godkendt af Natur-, Miljø- og Planudvalget 6. april 2022.

Ansvaret for det videre arbejde med naturpolitikken er forankret i Center for Natur-, Miljø og Fritid, som dermed - godt hjulpet af Center for Ejendomme og Drift – har hovedopgaven med at realisere handleplanerne i praksis.