Folkeoplysningspolitik
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik

 

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune (Pixi-udgave)

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. april 2012 en Folkeoplysningspolitik. Herunder en forkortet version af politikken.  

Baggrund

Den 1. Juni 2011 vedtog Folketinget en række ændringer af folkeoplysningsloven. En af de væsentligste ændringer går ud på, at alle kommuner skal formulere en politik for den folkeoplysende aktivitet i kommunen.
 
Folkeoplysningspolitikken for Bornholms Regionskommune er formuleret ved to temamøder med repræsentanter fra Fritids-,og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Samrådet for Folkeoplysning på Bornholm, Bornholms Idrætsråd og repræsentanter fra Event Bornholm.
 
Folkeoplysningspolitikken er gældende fra januar 2012 og skal tages op til revision primo 2014.

Vision

Den overordnede vision for folkeoplysningspolitikken er at styrke borgernes trivsel i lokalsamfundet samt at fremme folkesundheden med udgangspunkt i følgende begreber:
 • Kompetencer
 • Relationer
 • Anerkendelse
 • Mestring

Formål

Formålet med det folkeoplysende arbejde på Bornholm er at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.
Derudover skal den folkeoplysende voksenundervisning og foreningsarbejde fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Herunder har voksendundervisningen til formål at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder.

Mål

Målet med folkeoplysningen er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. For at nå dette mål skal folkeoplysningen medvirke til:
 • At styrke lokalsamfundene
 • At styrke sundhed og trivsel blandt borgerne
 • At understøtte nyskabende aktiviteter
 • At motivere til deltagelse og involvering i lokalsamfund og demokrati

Målgruppe

Børn og unge er den primære målgruppe for Bornholms Regionskommunes økonomiske støtte til folkeoplysningen, men alle borgere kan søge om støtte, da vi ønsker, at alle skal være målgruppe for folkeoplysningen.

Resultater

Vi ønsker at opnå følgende resultater med det folkeoplysende arbejde på Bornholm:
 • At alle, der ønsker at deltage i en aktivitet, har mulighed for det
 • At de folkeoplysende aktiviteter er inkluderende
 • At sammenhængskraften i det bornholmske samfund styrkes via et aktivt fritidsliv, der skaber social kapital og styrker den enkelte borgers netværk og mulighed for et godt og aktivt liv

Hvem kan opnå støtte?

Aktiviteter er det bærende element i folkeoplysende foreninger, ligesom foreninger som udgangspunkt er det bedste grundlag for at fremme aktivt medborgerskab og demokratiforståelse. I Bornholms Regionskommune ønsker vi dog samtidig at fremme fleksibilitet og variation i de udbudte aktiviteter, og der er derfor mulighed for at søge om støtte til folkeoplysende aktiviteter uanset organisationsform. Vi er derfor åbne over for indgåelse af partnerskaber i projekter, der understøtter folkeoplysningspolitikkens overordnede mål og visioner.
I Bornholms Regionskommune er midlerne i øjeblikket fordelt på en pulje:
 • Start- og udviklingspulje

Læs hvordan du søger støtte fra start og udviklingspuljen

Hvem træffer afgørelse om støtte?

I Bornholms Regionskommune har vi nedsat et Folkeoplysningsudvalg for at sikre borger- og brugerinddragelse i folkeoplysningen. Udvalget er sammensat bredt af repræsentanter for brugere og aktører inden for folkeoplysningsområdet.
 
Folkeoplysningsudvalget betragtes som en del af kommunens forvaltning og får kompetence til at træffe endelige afgørelser i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 
Det nuværende udvalg er udpeget for perioden 2014-2017.

Folkeoplysnings-udvalget

Det nuværende Folkeoplysningsudvalg er valgt for en fireårig periode fra 2014 til 2017. Udvalget består af repræsentanter fra en række organisationer og foreninger.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget...