Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien

​​​​Socialpsykiatrien på Bornholm rummer fire aktivitets- og væresteder: Midtpunktet i Rønne, Vestergade i Allinge, Lindehuset i Svaneke og Åsen i Nexø. Personalet arbejder recovery-orien​teret og har fokus på at støtte dig i at kunne håndtere dit eget liv. 

Derudover yder vi § 85 individuel socialpædagogisk støtte, som kræver visitering fra vores myndighedsafdeling. 

I socialpsykiatrien har vi fokus på, at dét at indgå i fællesskaber har stor indflydelse på den individuelle recoveryproces. Det betyder, at det ofte er sådan, at den individuelle § 85 støtte visiteres til at skulle foregå på et af vores aktivitets- og væresteder.

Vi har åben rådgivning efter § 10 knyttet til vores akti​vitets- og væresteder.

Socialpsykiatrien har mulighed for at lave udkørende, opsøgende besøg hos borgere, hvor der er bekymring for isolation og mistrivsel efter § 99 (støtte- og kontaktperson).
 
Du kan læse om vores aktiviteter her på siden ved at klikke på emnerne i menuen.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Aktivitets- og samværstilbud (borger)

Bostøtte (borger)

Botilbud (borger)


DP-small.png

Kontakt

 

Leder af Socialpsykiatrien:
Lulu Jacobsen
tlf. 56 92 78 52

Leder af botilbuddet på Kommandanthøjen:
Line Jeppsen
tlf. 56 92 76 40

Bevillinger

Hvis du har brug for støtte i hjemmet, døgnophold eller beskyttet beskæftigelse, skal du bevilges dette via en sagsbehandler.

Sagsbehandleren vil tale med dig om dit behov, dine ønsker, tidligere erfaringer osv. Herefter får du en skriftlig afgørelse.

Brug sikker post i den grå boks ovenfor.