Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

Vennepunktet

Vennepunktet er et hus midt i Rønne by med mange forskelligartede funktioner.

Huset danner base for pædagogisk uddannet personale, der arbejder som hjemmevejledere og yder støtte efter Lov om Social Service §§ 85, 98 efter BRK's kvalitetsstandarder.

Dertil kommer tilkøb af ydelser af Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelses § 31b og Center for Børn og Familie efter Servicelovens §§ 52, 54 og 76.

Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling (A-huset) er specialiseret i ADHD og autisme, og én afdeling (Støttegruppen) er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Team Østergade er en del af Vennepunktet. Det er et arbejdsprøvningstilbud efter Servicelovens § 103. Der visiteres til Team Østergade via. Myndighedsafdelingen i Center for Psykiatri og Handicap.
Team Østergade samarbejder med jobcentret omkring eksterne praktikpladser for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.

Vennepunktet danner også rammen om Kulturhuset, et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Her tilbydes kulturelle oplevelser for fysisk og psykisk funktionshæmmede voksne.

Aftenskolen for specialundervisning benytter husets øvelokale i kælderen. Her holder Ding Dang koret til, samt Ølle Bølle Band. Ølle Bølle Band og Ding Dang koret er et brugerband/kor for psykisk udviklingshæmmede voksne.

Eksternt benytter både Autismeforeningen og Gældsrådgivningen Bornholm husets lokaler.

Se nedenstående for de forskellige aktiviteter, der udbydes i Vennepunktet.

Aktivitetskalender 2023

Med forbehold for ændringer.

Nogle arrangementer kræver tilmelding.*   

Ledsagere har gratis entré til alle aktiviteter, dog ikke til julebal. 

Husk at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret, så andre kan få mulighed for at deltage.​​​


NOVEMBER

2. november klokken 19.00 til 21.00   Ungdomsaften                                 Gratis

9. november klokken 19.00 til 21.00   Foredrag om svindel på nettet           Gratis                                                                        m. politiet                           

16. november klokken 19.00 til 21.00 Mortensaften med and og tilbehør     90 kr.                                                                          *Husk tilmelding

30. november klokken 19.00 til 21.00  Øllebølleband koncert                      Gratis


HUSK Julebal på Griffen med Heat-Makers fredag den 8. december klokken 17.00 til 22.00 - nærmere information kommer senere.


*Tilmelding på kulturhuset@brk.dk, på vores opslagstavle eller til Kulturkoordinator Malene Carentius på telefon 30 18 22 46.


​FASTE AKTIVITETER I KULTURHUSET


Café om eftermiddagen:

Klokken 14.30 til 15.30 mandage til torsdage. Nybagte boller bagt af Team Østergade og hyggeligt samvær med mange andre.


Hyggecafé: mandag klokken 10.00 til 12.00

Motion og bevægelse:
Mandag klokken 13.30 til 14.30
Motion og bevægelse i kælderen hver mandag klokken 13.30 til 14.30.
Kom og vær med til at styrke din krop med musik og sjove øvelser.
Vi håber at se dig til en sjov træningstime efter dit behov.
Ingen tilmelding, bare mød op i kulturhuset i praktisk tøj.

Matador vises i salen:
Mandag klokken 15.00 til 16.00


Åben Café
Hver tirsdag aften klokken 18.30 til 20.30 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne. 
Der vil være mulighed for at tale, hygge, læse og meget andet.
De forskellige emner vil være bestemt i samarbejde med brugerne af caféen, og kan være (næsten) alt mellem himmel og jord.
Du er velkommen til at udfolde dine kreative vinger, og du må meget gerne lære fra dig.
Har du brug for en snak om hvad der sker i verden, eventuelt suppleret med nyheder eller en dokumentar om emnet, er der plads til dette.
Breve, beskeder og andet kan der også blive tid til at kigge på.
Kom alene, sammen med en ven, bekendt eller partner og se om det er noget for dig.
Følgende personale vil være til stede: Gorm og Kim.

Tirsdagsfrokost:
Caféen vil være åben for frokost tirsdag, hvor man kan komme og spise smørrebrød mellem klokken 12.00 til 13.00.
Prisen er 10 kroner per stykke smørrebrød.

Motion og bevægelse:
Tirsdag klokken 13.30 til 14.30 træning i kælderen.

Krea:
Tirsdag klokken 13.30 til 14.30 krea i krearummet.


Mindfulness: 
Torsdag klokken 15.00 til 16.00 ovenpå caféen

Café i A-Huset

A-Huset holder åbent i Caféen hver onsdag kl. 14.00 – 17.00.

Her er det muligt at møde andre brugere af A-huset, hvor der er mulighed for at hygge med ligesindede og dele erfaringer i stille og rolige omgivelser.

Mellem 14.00 og 16.00 tilbyder vi NADA behandling, og her er også mulighed for Åben Rådgivning. Der vil være pædagogisk personale til stede.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Connie Lillelund på telefon 56 92 77 98

Ruth Pedersen på telefon 30 18 21 20

Lone Pedersen på telefon 56 92 77 63

Du finder A-husets Café i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne.
Vi glæder os til at se dig.

Gruppe for mænd med ADHD

I Center for Psykiatri og Handicap har vi en gruppe for mænd med ADHD. Gruppen er ledet af to medarbejdere, der til daglig arbejder med at støtte og rådgive personer med ADHD og autisme. 
 
I gruppen kan du udveksle erfaringer med medarbejderne og de øvrige gruppedeltagere. Fx kan vi snakke om økonomi, medicin, kønsroller, arbejde, kærester osv. Deltagerne er også selv velkomne til at tage problemstillinger op, som de finder svære i hverdagen. 
Vi mødes hver tirsdag klokken 14.00-16.00.

Vi forventer, at du som deltager deler dine erfaringer i gruppen, og at du møder op eller melder afbud, hvis du ikke kan komme. Desuden forventer vi, at det vi taler om, forbliver i gruppen.
 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte gruppelederne:

Jesper Kaplan på telefon 30 18 21 09
Claus Larsen på telefon 30 18 21 14

Du finder os i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

ADHD gruppen

I gruppen snakker vi om de udfordringer man har, når man lever med ADHD.

Vi mødes I A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne

  • Torsdag kl. 14.00-16.00

V
il du vide mere om gruppen, kan du kontakte:

Winnie Sys Larsen på telefon 24 29 74 13

Lene Mortensen på telefon 30 18 21 10

IT gruppe

Målgruppen er unge med autismespektrumforstyrrelse.

Gruppen mødes omkring nogle i forvejen opstillede computere.
Her snakker vi så lidt om hvordan den forgange uge er gået.
Når man vil, er det tilladt at sætte sig over til computerne og spille sammen.


Vi mødes hver torsdag klokken 16.00 – 18.00.
Aldersgrænsen er maximum 30 år.
Maximum 6 deltagere.


Deltagerne skal være indforstået med, at vi har tavshedspligt. Det vil sige, at det der bliver sagt i gruppen, bliver i gruppen.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Jacques Dam på telefon 30 18 21 08

Du finder os i IT-caféen i Vennepunktet, Østergade 54, 3700 Rønne.

Strikke og Hækle gruppe

Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne

  • Mandag kl. 14.00-16.00

Hvis du vil vide mere om gruppen, kan du kontakte:

Margit Riis Hjernø på telefon 51 52 47 92

Madgruppe for personer med autisme

A-huset har tre forskellige madgrupper for personer med autisme. 
Der er 3-4 deltagere i hver gruppe, og der er altid personale til stede, der hjælper til.
Vi laver mad sammen efter opskrift, og bagefter hygger vi os med at spise maden sammen.

Der er en gruppe, der mødes mandag klokken 16.30-18.30

Der er en gruppe, der mødes tirsdag klokken 17.00-19.30

Der er en gruppe, der mødes torsdag klokken 17.00-20.00

Deltagerne betaler 25 kroner per gang for maden.

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Jacques Dam på telefon 56 92 77 78
Lene Mortensen på telefon 56 92 78 09
Sanne Birgitte Dahl på telefon 56 92 78 06

Vi mødes i A-husets lokaler i Østergade 54 i Rønne.

NADA i A-huset (øreakupunktur)

Center for Psykiatri og Handicap tilbyder gratis NADA-behandling (øreakupunktur) til ​personer med ADHD og autisme.

NADA er et standardiseret øreakupunktur-program, som tager udgangspunkt i fem ørepunkter. Behandlingen består i 3-5 nåle, som sættes i hvert øre, og som skal sidde i øret i 30-45 minutter. Nålene er tynde, sterile engangsnåle, som altid kasseres efter en behandling.
 
Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.
 
Behandlingen er generelt smertefri.
 
Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.
 
NADA kan være et supplement til medicinsk behandling. Man kan slutte af med at få magnetkugler.


For yderligere information kontakt:
Ruth Schou Pedersen på telefon 30 18 21 20.

NADA i Vennepunktet (øreakupunktur)

I vennepunktet tilbyder vi gratis NADA.

Formålet med NADA er at lindre akutte symptomer, og er en måde at genskabe balancen på, såvel fysisk som psykisk. Det betyder, at NADA virker fremmende på ro, nattesøvn, koncentrationsevne og psykisk overskud.

Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden.

For yderligere information kontakt:

Birgitte Rost Kjær på telefon 29 79 83 70

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne 

  • Fredag klokken 12.00 - 13.00 i IT- cafeen

Ungdomsaften, 1. torsdag i hver måned

Ungdomsaften er et tilbud til dig, der er mellem 18 og 35 år i Vennepunktet.

Tilbuddet er fra klokken 19.00 - 21.00 hvor vi har mulighed for hygge, have det sjovt, spille musik, spille PC/playstation.

Der er mulighed for køb af drikkelse og snacks. Enten kontant eller Mobilepay.

I august måned holder vi lukket.

Se også vores folder ungeaften VENNEPUNKTET 2019.pdf.

Du finder os i Vennepunktet, Østergade 54 i Rønne

  • Den 1. torsdag i hver måned fra kl. 19.00-21.00

Økonomigruppe

Vennepunktet tilbyder økonomiforløb for borgere med funktionsnedsættelse.

Der er maximum 6 personer på et hold, og der er opstart af hold i foråret og i efteråret.

Udgangspunktet for indholdet, vil være afhængigt af deltagernes ønsker.

Det kan være alt fra:
Budgetkendskab.
Forskel på tv– og telefonpakker.
Madplaner.
Besøg hos bank.
Borgerservice.
Andre problematikker.

Det er ikke et krav, at du har Mit​ID. Det vil være pædagogisk personale, der varetager holdet.

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte:

Brian Buchwald Tofte på telefon 51 59 25 40
Tina Kofoed Menzel på telefon 30 18 22 19

Du finder os i Vennepunktets lokaler i Østergade 54 i Rønne. 

 

Foldere for aktivitetstilbud

 

Ungeaften Vennepunktet 

Kontakt

Vennepunktet
Østergade 54, 3700 Rønne

Leder Lone Pedersen kan kontaktes på tlf 56 92 77 63