paragraffer
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Dine rettigheder

Dine rettigheder

På denne side kan du læse om de sagsbehandlingsregler, der gælder, når du er i kontakt med kommunen.

​Bisidder

Ifølge forvaltningslovens § 8 har du ret til at tage en bisidder med, når du skal til møde med en offentlig myndighed. En bisidder kan være et familiemedlem, en ven, en frivillig fra en interesseorganisation eller lignende. Det er stadig dig selv, der fører ordet, men en bisidder kan hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt til mødet, og det kan være rart at have én at tale med efterfølgende. Det er altid en god idé at meddele din sagsbehandler på forhånd, at du har en bisidder med.

Aktindsigt

Ifølge forvaltningslovens § 9 har du ret til at se, hvilke oplysninger, en offentlig myndighed har om dig. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se alt, hvad der findes i kommunens journal, herunder breve, journalnotater, mails, handleplaner osv. Man kan enten få en kopi af journalmaterialet med hjem, eller man kan aftale, at man kan få materialet udleveret og læse det i kommunens lokaler. Henvend dig til din sagsbehandler, hvis du ønsker aktindsigt.

Klage

Ifølge forvaltningslovens § 25 skal kommunen altid vedlægge en klagevejledning, når du får afslag på noget, du har søgt om.
Hvis du får afslag på en ansøgning om noget, kan du klage. Sagsbehandleren skal give dig en klagevejledning med, når du får afgørelsen.
 
Klager over fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse eller sagsbehandlingstiden må rettes til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.

Tavshedspligt

Ifølge forvaltningslovens § 27 har offentligt ansatte tavshedspligt, hvis de gennem deres arbejde får kendskab til fortrolige oplysninger. Hensynet til beskyttelsen af enkeltpersoners personlige forhold betyder derfor, at der ikke må ske videregivelse af oplysninger for eksempel om enkeltpersoners strafbare forhold, helbredsforhold, økonomiske forhold og lignende. Med andre ord må din sagsbehandler fx ikke fortælle andre, at du har en bestemt sygdom, at du er ved at blive skilt, at du er arbejdsløs osv. Sagsbehandleren må heller ikke fortælle andre, at du overhovedet har søgt hjælp i kommunen.

Handleplaner

Efter servicelovens § 141 skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan, når der ydes hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Handleplanen skal bl.a. angive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet og den forventede varighed af indsatsen. Handleplanen er et vigtigt led i støtten, fordi det fremgår af handleplanen, hvad du synes, der er vigtigst at arbejde med, hvilke aftaler, du laver med din støtteperson osv. Med andre ord skal handleplanen sikre, at du og støttepersonen er enige om, hvad du skal have støtte til, og at der er et formål med den støtte, du modtager. 

Frister for sagsbehandling

Links

Læs mere om dine rettigheder på