Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri Recovery og rehabilitering

Recovery og rehabilitering

Socialpsykiatrien på Bornholm er stærkt inspireret af recovery-tankegangen, og vi arbejder målrettet med at udvikle vores indsatser, så de understøtter borgernes recoveryproces bedst muligt.

Her på siden kan du læse mere om recovery-begrebet.

Hvad er recovery?

Recovery betyder det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at komme sig og komme videre i livet efter en sindslidelse. Vi tror på, at en sindslidelse ikke nødvendigvis er kronisk, og at man rent faktisk kan komme sig over eller leve et godt og sundt liv med en sindslidelse.

Recovery handler ikke alene om helbredelse og om at vende tilbage til det, der var, det handler lige så meget om at komme videre – om at bevæge sig hen imod et selvbillede, hvor man ikke lader sindslidelsen være en altdominerende del.

Der findes mange forskellige definitioner på recovery. William Anthony – professor ved Center for Rehabilitation, Boston University – bidrager dog med et værdifuldt bud på en definition:

”Recovery er en dybt personlig og unik proces, som forandrer personens holdninger og værdier. Recovery indebærer en opdagelsesrejse ind i sig selv som menneske og en forandringsproces, hvor man vokser hinsides den katastrofe, som sindslidelsen har forårsaget”.

Hvad er forskellen mellem recovery og rehabilitering?

Hvor recovery handler om det enkelte menneskes egen gennemlevede proces, omfatter rehabilitering også den hjælp, støtte og de værktøjer, som de professionelle stiller til rådighed. Man kan sige, at rehabilitering er det samarbejde om recovery-processen, der foregår mellem borger, pårørende og medarbejdere.

Så kort fortalt beskæftiger rehabilitering sig med alt det, professionelle i socialpsykiatrien skal gøre for at understøtte menneskers recovery-proces.

Ifølge Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Marselisborgcentret 2004) er rehabilitering:

"en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

Hvordan kan man arbejde rehabiliterende?

At arbejde rehabiliterende, dvs. arbejde med at understøtte borgerens recovery, betyder, at borgeren er i centrum for det psykosociale arbejde, og at arbejdet har det formål at understøtte borgerens opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. Det betyder, at borgerne skal behandles forskelligt for at blive ligestillet. At arbejde rehabiliterende betyder også, at vi arbejder tværfagligt, og har en helhedsorienteret tilgang med fokus på koordination af indsatser.

Når vi arbejder rehabiliterende

• Samarbejder vi ud fra den enkeltes behov, ønsker og motivation
• Samarbejder vi med fokus på konkrete hverdagsaktiviteter
• Samarbejder vi med fokus på at genoptage sociale roller og på det at være sammen med andre mennesker
• Samarbejder vi om at få hverdagslivet til at blive meningsfuldt og så selvstændigt og udviklende som muligt for det enkelte menneske

Et vigtigt omdrejningspunkt for socialpsykiatriens rehabiliteringsindsats er rehabiliterings- eller handleplaner, som skaber sammenhæng og helhed. Handleplanerne tydeliggør og fastholder både de langsigtede, overordnede mål og de mindre omfattende, kortsigtede, tidsbestemte og handlingsorienterede mål.

Læs mere om recovery

Du kan læse mere om recovery på disse sider:

Psykosocial Rehabilitering

RecoveryDK

Pat Deegans hjemmeside

Socialstyrelsen