ansigt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri Støtte individuel/gruppebaseret

Støtte individuel/gruppebaseret

​Hvis du har en psykisk sygdom, har du mulighed for at få bevilget støtte. Støtte kan enten bevilges som et gruppetilbud, hvor du deltager i et forløb sammen med andre, eller støtten kan bevilges som individuel støtte, hvor du får en kontaktperson, som du mødes med på ét af kommunens aktivitets- og samværstilbud, eller som besøger dig derhjemme.

I begge tilfælde gives støtten efter servicelovens § 85, hvor der står, at: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer".

Individuel støtte fungerer oftest sådan, at du sammen med en støtteperson fastsætter nogle mål, du gerne vil arbejde hen imod. Det kan fx være, at du gerne vil blive i stand til at købe ind på egen hånd, at komme ud og møde andre mennesker eller at få en bedre struktur på din hverdag og dine aftaler.

Støttepersonerne er alle fagpersoner, der har erfaring med at støtte mennesker med psykiske lidelser. Vi har medarbejdere, der udgår fra Midtpunktet i Rønne og fra Lindehuset i Svaneke.

Man kan få støtte fra få timer om måneden til mange timer om ugen.

Socialpsykiatriens støtte er baseret på tanken om recovery, dvs. troen på, at det er muligt at komme sig helt eller komme videre i livet og leve et godt liv med en psykisk sygdom. Læs mere under menupunktet Recovery og rehabilitering.

Du skal have bevilling fra en sagsbehandler i Center for Psykiatri og Handicap, uanset om du ønsker individuel støtte eller du ønsker at deltage i et gruppeforløb. Benyt link i boksen til højre (Digital Post), for at kontakte Center for Psykiatri og Handicap.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Støtte individuel/gruppebaseret (borger)


DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Psykiatri og Handicap