Kommandanthøjen
Del på facebook

Botilbud

​​Hvis du for en kortere eller længere periode har brug for at bo et sted, hvor der er personale hele døgnet, kan du blive visiteret til et botilbud. På Bornholm har vi ét botilbud for personer der har en psykisk sygdom: Botilbuddet Kommandanthøjen. Det er også muligt at blive visiteret til private botilbud eller botilbud i andre kommuner. Læs mere på siden
Lovgivning og rettigheder.
 
Botilbuddet på Kommandanthøjen
Botilbuddet Kommandanthøjen er et bo- og rehabiliteringstilbud for voksne borgere med sindslidelser.

Indsatsen er hjælp og støtte til selvhjælp i borgerens recovery-proces. Det er støtte til udvikling og vedligehold af personlige og sociale kompetencer i hverdagen – personlig hygiejne, rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask, socialt liv, netværk og kontakt til myndigheder.  Borgeren støttes til at indgå aktivt, både i livet på og udenfor Kommandanthøjen – i arbejds- fritids- og kulturtilbud.

Kommandanthøjen består af 2-værelseslejligheder på 71-78 m2. Der er i alt 25 lejligheder i bebyggelsen, som er ​opført og taget i brug 1. juni 2013. 

Målgruppen for Kommandanthøjen
Borgere med en sindslidelse i alderen 18 – 60 år. Gruppen er meget bredt sammensat både i alder og funktionsniveau. Det er borgere, som har behov for bostøtte i et døgntilbud.

Det kan også være borgere, som har brug for et midlertidigt døgntilbud i forbindelse med afklaring af fremtidigt støttebehov.

Botilbuddet kan også modtage borgere, som har brug for et kortvarigt ophold til aflastning.
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Botilbud (borger)


DP-small.png

Henvendelse

Bolig på Kommandanthøjen forudsætter en bevilling fra sagsbehandleren i Psykiatri og Handicap.

Visitation og bevilling af ydelser til borgeren sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov, og der udarbejdes handleplan som beskriver formål, indsats og forventet varighed.

Hvis du vil vide mere om muligheden for at bo på Kommandanthøjen kan du kontakte sagsbehandlerne i Psykiatri og Handicap.

Kontakt til Kommandanthøjen

Kommandanthøjen 2,
3700 Rønne
Telefon: 56 92 76 50