Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Renovering af eternittag

Renovering af eternittag

​Indeholder dit tag asbest?

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af,  om der er asbest i dit skifer-eternittag eller bølge-eternittag:

  • Eternittage fra før 1984 indeholder ALTID asbest
  • Eternittage fra 1984 - 1988 KAN indeholde asbest
  • Eternittage produceret efter 1988 indeholder IKKE asbest

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal, eller af en kombination af tal og bogstaver.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Hvis nummeret kun består af tal, er der to muligheder. Hvis der er 8 cifre, bør nummeret starte med 4 eller 5, og så er pladerne fremstillet UDEN asbest. Hvis nummeret kun er på 5 eller 6 cifre, og nummeret starter med 0, 1, 3, 5, 6 eller 7, er pladerne fremstillet MED asbest. 
Hvis du er i tvivl, bør du kontakte producenten Cembrit.

Renovering af asbestholdigt tag

Der findes 3 typer asbestaffald:

Type 1: Stærkt støvende asbestaffald, filtre eller lignende. Materialet skal opbevares befugtet i tæt lukket emballage mærket ASBEST. Affaldet skal deponeres på godkendt modtagestation.

Type 2: Asbestholdigt affald, der kan støve, f.eks. teknisk isolering, bløde lofts- og vægplader, knust eternit og lignende. Materialet skal opbevares og transporteres befugtet og emballeres i dobbelte plastsække eller plastfolie, så det ikke kan støve til omgivelserne. Affaldet skal deponeres på godkendt specialdepot.

Type 3: Ikke støvende asbestaffald, hvor asbesten er fast bundet, f.eks. større fraktionere af eternitplader og lignende. Affaldet skal afleveres på fyldplads, der er godkendt til at modtage affald af denne type.

Hvis du selv vil rense dit eternittag, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du må ikke bruge højtryksspuler eller hurtigkørende værktøj som f.eks. slibemaskiner. De frigør og spreder fibrene med stor hastighed. Af samme grund må du heller ikke skære i materialerne med vinkelslibere eller rundsave.
  • Du skal i stedet rense med håndkraft. Du kan bruge en haveslange og en halvstiv børste. Brug ikke en stålbørste da, den løsriver for mange fibre. Du kan også bruge en almindelig spartel til at fjerne algevækst med. Vandet fra haveslangen skal ikke bruges til at spule med, men til at holde materialet vådt, da det begrænser spredningen af støvet.
  • Vandet fra tagrenden løber ofte -  ikke renset - direkte ned i jorden. Hvis vandet, du bruger, ikke løber til en spildevandskloak, bør du derfor undgå at bruge kemiske rensningsmidler, eller du bør opsamle vandet, så du siden kan hælde det i kloakken.
  • Hvis du afrenser en større flade (over 200 kvadratmeter), skal vandet fra afrensningen filtreres, inden det kommer i kloakken. Det materiale filtret opfanger, skal pakkes forsvarligt, f.eks. i en plastspand med låg eller i 2 tætte plasticposer der er helt lukkede. Affaldet kan afleveres på den kommunale genbrugsplads i den container som er mærket "Asbestaffald".

Hvis du vil have et firma til at rense dit tag, bør du sikre dig, at firmaets arbejdsmetoder er godkendt af arbejdstilsynet. Du skal selv afholde udgiften for oprensning af asbeststøv fra din og naboernes ejendomme, hvis firmaets metoder ikke er godkendte, eller hvis der er brugt en metode, der støver.