Udsigt over hustage
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Ejendomsbidrag

Ejendomsbidrag

​​​​​Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat.

Om ejendomsbidrag

​Bornholms Regionskommune opkræver rottebekæmpelse, skorstensfejning samt renovation og miljøafgift.

Betaling 
Ejendomsbidrag bliver opkrævet i 2 rater: 
 • ​1. rate: forfaldsdato d. 1. januar. Rettidig betaling senest d. 10. januar 
 • 2. rate: forfaldsdato 1. juli. Rettidig betaling senest d. 10. juli
Rykkerprocedure- ved for sen betaling 
Gældende for ejendomsskat til og med 2023
 • Morarente pr. påbegyndt måned
 • Rykkergebyr på 250 kr. pr. rykker 1 og rykker 2
 • Underretningsgebyr på 250 kr. ved varsling om udlægsforretning
 • Udsendelse af fogedbog efter kontorudlæg
 • Oversendelse af gæld til advokat med henblik på tvangsauktion
Gældende for ejendomsbidrag fra 2024
 • Morarente pr. påbegyndt måned
 • Rykkergebyr på 250 kr. pr. rykker 1 og rykker 2
 • Oversendes til inddrivelse hos SKAT
Ved betaling af gæld stoppes rykkerprocedurerne.​

Information om ejendomsbidrag fra 1. januar 2024

Fra d. 1. januar 2024, er der sket en ændring i Gebyrlovens §4.

Gebyrloven

»§ 4. Ejendomsbidrag, jf. stk. 2, opkræves i en eller to lige store rater efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse med forfaldstid den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunalbestyrelsen fastsætter den sidste rettidige betalingsdag, der skal ligge senest 15 dage fra forfaldsdagen. Stiftelsesdatoen for et ejendomsbidrag er den 1. januar i det år, det vedrører»

Det betyder, at den som er tinglyst ejer af ejendommen pr. 1. januar, vil blive opkrævet ejendomsbidrag for hele året. Foretages der ejerskifte med overtagelsesdato efter d. 1. januar, vil den nye ejer først blive opkrævet ejendomsbidrag året efter købet.

Bornholms Regionskommune opkræver ejendomsbidrag i 2 rater, henholdsvis 1.januar og 1. juli.

Sælges ejendommen mellem 1. januar og 1. juli, kan det være en god idé, at sælger betaler 2. rate i forbindelse med handlen. Sælger, mægler eller advokat, kan derfor skrive til ejendomsskat@brk.dk og bede os om at fakturere 2. rate straks. 
​Ejendommens adresse og ejendomsnummer bedes påføres ved anmodning om fakturering. Vi skal have besked på, hvem indbetalingskortet skal fremsendes til.

Reguleringer ifm. ændringer i renovation mm. vil blive udskrevet til den aktuelle ejer.

Derfor, når ny ejer har overtaget ejendommen, og der foretages ændring i renovation, vil denne ændring blive opkrævet eller være til gode hos ny ejer. ​


Ny vurdering på din ejendom

KL har foreslået landets kommuner, at lægge information på hjemmesiden om ejendomsvurderinger, da der vil komme efterreguleringer på baggrund af 2020-vurderingerne. 

Boligejere får besked om grundskylden for 2021-23

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.

​Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres. 

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.

Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

 

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)


​Lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter for pensionister)

For personer, der har nået folkepensionsalderen eller får udbetalt social pension eller efterløn og har fast bopæl her i landet, er der mulighed for at søge lån til betaling af ejendomsskatter.

Reglerne er fastsat i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne. Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Har du allerede et lån?

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På din forskudsopgørelse kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter


Lån til stigning i grundskyld (indefrysningsperioden) 

I forbindelse med Regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" blev der indført en indefrysningsordning. Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen.

Hidtil har låneordningen ligget i kommunerne. Fra 2024 flytter den til skatteforvaltningen. Fremover til- og fravælger du indefrysning på din forskudsopgørelse.

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning fra 1. januar 2024.

Lån oprettet i 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af eventuelle lån.

Om grundskyld, afgifter m.v.:

​Grundskyld:
Fra 1/1-2024 overgår opkrævningen af grundskylden til SKAT. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via forskuds- og årsopgørelsen. Hvis du ikke har en forskudsopgørelse vil der blive fremsendt en opkrævning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din boligskat fra 2024, skal henvendelsen rettes til SKAT.

 

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen for 2024 vil blive opkrævet på 2. rate 2024.
Taksten for rottebekæmpelsen er kr. 1,39 pr. bebyggede kvadratmeter ifølge BBR-meddelelse pr. 1. januar 2023.
Spørgsmål til opkrævning kan stilles Rotte@brk.dk eller til 56922080


Henvendelse om rottebekæmpelse, skal ske i vores elektroniske indberetning på http://rotteanmeldelse.brk.dk/
 
 
Renovation
Kommunen opkræver afgifter til renovation og miljøafgift​ for:
Almegårdsvej 8
3700 Rønne

Tlf. 56 92 55 00.

 
Renovationskørsel udføres af:
Fugato
Kannikegårdsvej 15
3730 Nexø.
Tlf. 56 44 01 03.
 
Du kan vælge mellem renovation hver uge eller hver 14. dag.

Du kan framelde dig renovationsordningen hvis:
 • du er fraflyttet ejendommen og flyttet på plejehjem
 • ejendommen er under ombygning og hverken du eller andre står tilmeldt folkeregistret på adressen.

Til- og frameld renovationen hos BOFA  via BOFA`s hjemmeside, www.bofa.dk, selvbetjening eller tlf. 5692 5500. 

 

Lån til betaling af ejendomsskatter

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Send Digital Post

Hvis du har spørgsmål

-vedr. opkrævning af grundskyld,  renovation, miljøgebyr, rottebekæmpelse eller skorstensfejerbidrag

-lån til betaling af ejendomsskatter

- stigning i grundskyld

Kontakt ejendomsskattekontoret (borger)

For virksomheder og myndigheder


DP-small.png

Øvrige henvendelser

For yderligere oplysninger kan ejendomsskattekontoret kontaktes

på telefon  56 92 00 00 eller

på mail ejendomsskat@brk.dk