Kortudsnit
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Geografiske kort

Geografiske kort

Her kan du søge informationer på de forskellige kort over Bornholm. Bornholmerkortene har forskellige indgangsvinkler som du kan se af opdelingen nedenfor. Dog er arealinformationer det kort der indeholder flest muligheder.

Prøv vores geografiske kort, og opdag alle mulighederne.

 

​Arealinformationer

På dette kort kan du finde oplysninger om din ejendom, hvor der er børnehaver eller naturbeskyttelsesområder og meget mere. Du kan åbne og lukke lag ved at bruge venstremenuen.

Søg på kort over Bornholm
 

Byggesager - hvad gælder for din ejendom?

På dette kort kan du se, hvad der gælder for din ejendom, der er vigtigt at tage højde for, hvis du skal bygge. F.eks kan du se hvilken zone din ejendom ligger i, om der er fredninger, byggelinjer eller andet, som der skal ses nærmere på i forbindelse med byggesags-behandlingen. Du bruger fluebenene i venstremenuen. 


Kortet skal kun bruges vejledende.

Skoledistrikt 

På dette interaktive kort kan du indtaste din adresse og se, hvilket skoledistrikt du hører til.

Vintertjenesten - hvilke veje ryddes først?

Se på kortet hvilke veje der prioriteres først når sneen falder. Søg f.eks. din egen adresse frem, og se hvilken prioritet din vej har.  

Historiske kort

Sammenlign kort fra 1864 og frem til i dag.  
Se de historiske kort her
 

Danmarks ældste matrikelkort – ORIGINAL1

Original 1 er det ældste landsdækkende matrikelkort. De i alt 94 bornholmske kortblade er opmålt i perioden 1784-1818 og tegnet i målestok 1:4.000.
Over en årrække startende 1852 afløstes kortet af Original 2. De enkelte kortblade kan ses på hkpn.gst.dk 
Billedmaterialet er hentet fra SDFE og Georefereret i samarbejde med Bornholms Museum
  
Se danmarks ældste matrikel kort her
 

Tømning af rendestensbrønde

Regionskommunen sørger for, at sandfanget i rendestensbrøndene langs vores veje tømmes for grus, jord, blade og lignende. Det sker typisk én gang årligt. Øen er delt op i to distrikter Nord og Syd, her sørger forskellige entreprenør for tømningen af rendestensbrøndene. 
I forbindelse med tømning af brøndene registreres arbejdet med gps, og der kobles automatisk op til kortet over kommunen. Kortet opdateres én gang i timen.
     

Hjemmeplejeteams


  • Kort over hjemmeplejeteams i Ældreplejen, hvor der kan søges på adresser og få oplysning om, hvilket team adressen hører til.

    Se kortet Klik her