Billede af græs med fliser
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Byggeri Nedrivningspulje

Nedrivningspulje

Det er ikke længere muligt at søge nedrivningstilskud.

Nedenstående beskriver seneste pulje der havde frist 18. oktober 2021.

Tilskud til nedrivning - nedrivningspulje
  • nedrivning af beboelsesejendomme i det åbne land og i byer med færre end 4000 indbyggere.
  • nedrivning af erhvervsbygninger i byer med færre end 4000 indbyggere.
  • nedrivning af sammenbyggede erhvervs- og beboelsesbygninger i byer med færre end 4000 indbyggere
  • nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land enten sammen med beboelsesbygning eller hvor tilhørende beboelsesbygning fortsat anvendes.

Der gives tilskud på 70 % af udgifterne til nedrivning til pkt 1-3 ovenfor.

Der gives tilskud på 40 % af udgifterne til nedrivning af erhvervsbygninger nævnt i pkt 4 ovenfor. Til beboelsesdelen gives tilskud på 70 %.


Bygningerne vurderes ud fra kriterierne:

 1. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der ved en forværring enten kan være forbundet med fare eller hvor det har/kan have betydning for indeklimaet.

 2. Byggeteknisk tilstand, herunder nedbrudte bygningsdele, tagkonstruktioner, tekniske installationer mv.

 3. Synlighed i landskabet.

( ​Ansøgningsskema til tilskud til nedrivning )

 
 

Vedr. byggeaffald

Når der anmeldes nedrivning skal der udfyldes "Bilag for nedrivning - der kræver anmeldelse" for at der kan udbetales tilskud.

Når nedrivningen er udført skal der  indsendes vejesedler eller anden dokumentation for bortskaffelse af affald i overensstemmelse med det, der er angivet i bilaget - eller efterfølgende rettet.

Du er som ansøger ansvarlig for at få indhentet disse fra entreprenøren.

Byfornyelse

Tilskuddene til nedrivning mv. følger reglerne i byfornyelsesloven.

Find byfornyelsesloven på retsinformation.