Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Havne, veje Veje Giv et tip

Giv et tip

​Hvis du oplever fejl og uregelmæssigheder på og langs vejene, eller støder på invasive planter, kan du indberette dette til kommunen.

Dette kan gøres på én af to måder:

 1. Via internettet med dette link: Link til Borger Tip
 2. Via app'en "Skyhost Borger Tip", som du kan hente på AppStore eller Google Play til smartphone eller tablet

Du kan indberette indenfor disse kategorier:

 • Hul i vejen
 • Invasive arter
 • Skilt beskadiget
 • Fortov beskadiget
 • Beskæring mangler
 • Dødt dyr
 • Andet

Kategori "Andet" er primært til andre vejrelaterede opgaver, da det er kommunens medarbejdere indenfor drift og vedligehold af veje, der modtager indberetningen. Opgaver, som falder udenfor dette, bedes meldt til rette ansvarlige, som f.eks. anmeldelse af rotter, manglende gadelys o.l.

Kategorien "Invasive arter" drejer sig hovedsageligt om de to invasive planter kæmpebjørneklo og japanske pileurt - du kan få mere information på dette link "Invasive planter".

Bemærk: Ved akut farlige situationer skal du kontakte myndighederne telefonisk.

Når du har sendt indberetningen, modtager du et autosvar samme dag.
Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Du hører fra os igen når opgaven...

 • bliver sat i gang
 • er udført - afsluttet
 • er afvist - du får en mail med begrundelsen

Dit tip bliver vurderet, prioriteret og planlagt i vores daglige drift og vedligehold, eller indgår i den fremtidige planlægning.

Det er også muligt at se indberetninger fra andre borgere ved at trykke på Alle Tips og herefter vælge en kategori.

Tilsvarende kan du se status på dine egne tip ved at trykke på Mine Tips.

 

Borger Tip

Du kan indberette dine borgertip i kommunens fagsystem her:

BorgerTip