Del på facebook

Veje

​Offentlige veje

I Bornholms Regionskommune er der ca. 1100 km offentlig vej, som administreres af kommunen.

Vejene er inddelt i 5 niveauer i forhold til strategien for vedligeholdelse af vejbelægninger. Inddelingen er politisk vedtaget under hensyntagen til vejenes anvendelse.

Hvis du for eksempel oplever at der er et hul i vej, cykelsti eller fortov eller at et skilt er beskadiget eller lignende hører vi gerne fra dig. Du kan benytte anvisningen på siden Giv et tip!.

Hvis du vil vide mere om vejlovgivning for området kan du læse mere om Vejloven på retsinformation.dk.

Private fællesveje

For private fællesveje gælder Privatvejsloven, som du kan læse mere om på retsinformation.dk.

Natur og Miljøudvalget i Bornholms Regionskommune har i medfør af § 13, stk. 2, i privatvejsloven (lov om private fællesveje) d. 12. august 2009 besluttet, at vejene i de områder i kommunen, der er sommerhusområder, jævnfør lov om planlægning, er omfattet af reglerne i privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Sommerhusområderne kan ses på kortbilagene på nedenstående links:

Hvis du har spørgsmål til private fællesveje kan du også kontakte Vejmyndighed i Natur, Miljø og Fritid.

Private veje

Privatveje administreres efter Privatvejsloven, som du kan læse mere om på retsinformation.dk.

Hvis du har spørgsmål til privatveje kan du også kontakte Vejmyndighed i Natur, Miljø og Fritid.