Del på facebook

Transport

Fribefordring - transport til læge/speciallæge
Pensionister, som ikke kan komme til læge/speciallæge med bus eller egen bil, kan kontakte kørselskontoret på telefon 56 92 37 45
alle hverdage kl. 8:00-16:00

Ved ikke akutte lægeaftaler, skal transporten bestilles senest 2 dage før aftalen.

Husk ved alle henvendelser at oplyse:
Navn, adresse og cpr. nr., dato og klokkeslæt for aftalen hos lægen, lægens navn og adresse, og hvis du f.eks. skal have kørestol eller rollator med, have hjælp til at komme ud til bilen osv.
Bemærk: Fribefordring omfatter ikke kørsel til f. eks. fysioterapi, tandlæge, kiropraktor, naturlæge eller aflastningsophold.
 
Transport til hospital

Skal du til undersøgelse eller behandling på Bornholms Hospital, og har behov for kørsel, kan du kontakte den afdeling eller det ambulatorie du er indkaldt til.
Du finder kontaktoplysninger til den behandlende afdeling i dit indkaldelses brev.

Har du brug for transport til udenøs hospitaler, skal du kontakte Bornholms Hospitals patientrejsekontor.  

HandyBat
Er for borgere på 18 år og derover som har fast bopæl i Bornholms Regionskommune og som opfylder nedenstående betingelser:

  • Er svært bevægelseshæmmet og anvender ganghjælpemidler f.eks. kørestol, rollator eller gangbuk, som er bevilget af kommunen.
  • Borgere som er blinde og svagtseende med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre inklusive personer med komplikationer – fx synsfeltindskrænkning – der gør, at man ser mindre en 10 %.

HandyBat skal ses som et supplement til andre kørselsordninger, og kan således anvendes til formål, der ikke er dækket af andre ordninger. Ordningen vil også kunne bruges til kørsel til behandling, terapi og lignende. 

Det er borger selv, som undersøger, om vedkommende er berettiget til kørsel efter andre ordninger. Myndigheden har vejledningsligt i forhold til andre mulige kørselsordninger.

Kørslen omfatter hjælp til ind- og udstigning af køretøjet og hjælp til ganghjælpemidlet og eventuel bagage løftes ind og ud af køretøjet.

Der kan maksimalt bestilles 104 enkelt ture om året. Ordningen kræver visitation, og der er egenbetaling.

Se mere på www.Bat.dk og læs kommunens kvalitetsstandard for Individuel Handicapkørsel.

Ansøgning om HandyBat-ordning sker ved henvendelse til Bornholms Regionskommune, Myndighed i Center for Ældre på telefon 56 92 60 50. Telefontid fra 8.30 - 09.30