Del på facebook

Frit Valg

​​​Når du er bevilget hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice skal du vælge hvem du ønsker til at udføre opgaven.

Er du visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp, så er der indgået kontrakt med private leverandører, som du kan vælge imellem. Du finder en oversigt over godkendte leverandører længere nede på denne side. Bemærk at der for den enkelte leverandør er anført, om de er godkendt til praktisk hjælp, personlig pleje eller begge ydelser.

Er du visiteret indkøb og tilberedning/anretning af mad er der ikke indgået kontrakt med private leverandører. For at du skal have mulighed for at vælge en anden leverandør end den kommunale, har du mulighed for at vælge et fritvalgsbevis til disse ydelser.  Du finder flere oplysninger om fritvalgbevis længere nede på denne side.

Bornholms Regionskommune har udarbejdet nogle kvalitetskrav, som leverandører skal leve op til for at blive godkendt til at levere ydelser for kommunen. De leverandører som lever op til disse kvalitetskrav, bliver så godkendt til at levere ydelser i Bornholms Regionskommune.
Når en leverandør er blevet godkendt, udarbejdes der informationsmateriale som vil blive sendt ud / uddelt til de brugere som får mulighed for at vælge leverandøren.
Valget af leverandør har ingen økonomiske konsekvenser for brugeren.
 

​Kommunal leverandør

Center for Ældre
Hjemmeplejen
Ullasvej 17, 1
3700 Rønne
Leverandør af sygepleje, personlig pleje samt praktisk hjælp

Private leverandører:

Bornholms Husmoder-Hjælp I/S
Kredsen 11
3700  Rønne
telefon 56 96 38 85 mellem kl. 08.00 - 12.00
Leverandør af praktisk hjælp 
 

Hvordan vælger/skifter jeg leverandør?

Ud fra informationsmaterialet for de godkendte leverandører, kan du vælge hvilken leverandør, du ønsker skal komme i dit hjem.
Når du har truffet dit valg, skal du tage kontakt til Myndighed i Center for Ældre
Kontaktoplysninger: Se blå boks.
 ​
Valg/skift af leverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, skal ske ved henvendelse til Center for Ældre, og træder i kraft med maksimalt 14 dages varsel.
 
Valg/skift af leverandør af madservice kan ske ved telefonisk kontakt til Center for Ældre og træder i kraft med maksimalt 5 hverdages varsel.
 

Hvad skal jeg være opmærksom på ved valg af leverandør?

Personlig pleje og praktisk hjælp
En leverandør søger ikke nødvendigvis godkendelse til at levere både personlig pleje og øvrig praktisk hjælp. Derfor skal du være opmærksom på, hvad den enkelte leverandør er godkendt til at levere.
Ved valg af flere forskellige leverandører skal du være opmærksom på, at muligheden for at bytte de visiterede ydelser med andre ydelser (fleksibel hjemmehjælp) kan blive mindre.
 
Madservice
En leverandør af madservice søger ikke nødvendigvis godkendelse til at levere alle former for mad, ligesom det ikke er et krav, at alle leverandører skal bringe maden ud.
Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad den enkelte leverandør er godkendt til at levere. Oplysninger om hvad leverandører af madservice er godkendt til at levere, fremgår af informationsmaterialet for den enkelte leverandør.
 
Hjemmesygepleje
Du skal desuden være opmærksom på, at ydelser indenfor hjemmesygepleje, træning m.m. ikke er omfattet af det frie valg. Den slags opgaver vil blive udført af medarbejdere fra Bornholms Regionskommune.
 

Hvis du er utilfreds eller fortryder dit valg

Hvis du er utilfreds med den måde hjælpen udføres på, skal du i første omgang prøve at finde en løsning sammen med leverandøren.
 
Er det ikke muligt at finde en løsning på problemet, har du mulighed for at klage over leverandøren.
 
Du har også mulighed for, at skifte til en anden leverandør. Ønske om skift at leverandør skal meddeles til Center for Ældre, jf. afsnit om ”hvordan vælger/skifter jeg leverandør?”.
 
Få nærmere information om leverandørerne hos Center for Ældre.
Kontaktoplysninger: Se blå boks. 
 

Fritvalgbevis

 
Borgere, der er visiteret til personlig pleje, indkøb og tilberedning/anretning af mad tilbydes  et fritvalgsbevis.
Hvorfor?
Fordi du skal have mulighed for at vælge mellem mindst 2 leverandører, når du er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service.
Er du visiteret til praktisk hjælp, så er der indgået kontrakt med flere private leverandører, som du kan vælge imellem.
Men når det vedr. personlig pleje, indkøb og tilberedning/anretning af mad er der ikke indgået kontrakt med private leverandører, og derfor får du nu mulighed for at vælge et fritvalgsbevis til disse ydelser.
Hvad er et fritvalgsbevis?
Fritvalgsbeviset giver dig en købsret til den ydelse, der er truffet afgørelse om. Du vil med et fritvalgsbevis i hånden, få adgang til selv at indgå aftale med en leverandør om at udføre hjælpen. Leverandøren skal være CVR-registreret, og den ønskede leverandør skal leve op til kommunens kvalitetskrav. Værdien af fritvalgsbeviset vil maximalt svare til den kommunale udgift på tilsvarende ydelser.
Du skal kunne administrere fritvalgsordningen, og denne kan stoppes, hvis det vurderes at du ikke er i stand til at administrere ordningen.
Hvordan gør jeg?
Hvis du vide mere om ordningen kan du ringe til Center for Ældre.
Anmodning om fritvalgsbevis sendes til Center for Ældre.
Kontaktoplysninger: Se blå boks.
 

Ønsker du at blive godkendt som leverandør

Se oplysninger på vores hjemmeside under

 

 

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du søger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Brug Sikker e-mail hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger (kræver MitID).

Du kan også ringe til os hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50
Hverdage kl. 8.30-9.30