Senior
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Seniorer Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder om, hvordan du trives og klarer hverdagen.
 

Hvornår tilbydes et forebyggende hjemmebesøg?

 • Er du mellem 65 - 79 år og har en særlig udfordring i hverdagen, har du mulighed for selv at kontakte os og aftale et forebyggende besøg.
 • Er du 75 år, vil du modtage et tilbud om et forebyggende besøg.
 • Fra det år du bliver 80 år, vil du årligt modtage et brev om et besøg. Hvert 5. år vil du modtage tilbuddet med en dato og tidspunkt for besøget.
 • Bliver du alene, vil du modtage et brev med en dato for besøg efter ca. 2 måneder.

Hvad vil det sige, at have en særlig udfordring i hverdagen?

Det kan være en af nedenstående hændelser, som gør at du har behov for tale med en forebyggende medarbejder:

 • Har en ægtefælle/samlever, som er alvorlig syg.
 • Har en ægtefælle/samlever, som er flyttet på plejehjem.
 • Ægtefælle/samlever er død indenfor de seneste måneder.
 • Er udskrevet fra hospital og ikke har kontakt til andre dele af forvaltningen f. eks. hjemmepleje eller genoptræning.
 • Er socialt isoleret.
 • Er flyttet til kommunen og ikke kender nogen.
 • Har fået en eller flere sygdomme, som påvirker livsførelsen eller har et dårligt selvvurderet helbred.

Hvad er formålet?

 • At fremme sundhed, tryghed og trivsel.
 • At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.
 • At vejlede til bedre at kunne udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt.

Hvad omfatter tilbuddet?

Forebyggende hjemmebesøg betyder, at du kan få besøg i eget hjem af en erfaren sundhedsfaglig medarbejder, der har tavshedspligt. Besøget varer 1-1½ time. Det er din situation, der er udgangspunkt for samtalen. Du afgør derfor selv, hvad der skal tales om under besøget. Samtalen kan for eksempel handle om, hvordan du klarer dig i dagligdagen, kost, bolig, motion, netværk, it og trivsel.

 

Hvad omfatter tilbuddet ikke ?

Der kan ikke bevilges ydelser, som for eksempel hjemmehjælp, hjælpemidler, træning og madservice, men den forebyggende medarbejder kan henvise til den rigtige instans.

 

Kontakt os

Mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 09.00

Birgitte Andersen - telefon 56 92 60 70      
Majken Dich - telefon 56 92 60 67
Pia Ratej Hougaard - telefon 56 92 60 57
 

Du kan også sende en sikker mail til os på nedenstående link. Dette kræver brug af NemID.

 

Kvalitetsstandard

Her kan du læse kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg.

 
 
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID...

Forebyggende hjemmebesøg (borger)
Forebyggende hjemmebesøg (myndighed)


DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Sundhed og Forebyggelse

Rejse - sætte - sig - test

Test din muskelstyrke med rejse - sætte - sig - testen

Klik her for at komme til rejse-sætte- sig-testen (pdf).