Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Ældre og seniorer Rehabilitering

Rehabilitering

​I Bornholms Regionskommune tror vi på, at alle ældre ønsker et liv hvor de er i stand til at klare sig selv så lang tid som muligt, og hvor de har den fulde selvbestemmelse over eget liv.Vi vil gerne støtte dig i at klare mest muligt i din hverdag selv.  Derfor arbejder vi forebyggende og rehabiliterende indenfor ældre- og sundhedsområdet. Målet med rehabilitering er at støtte den enkelte borger til et godt og meningsfuldt liv.Kommunens Ældrepolitik, tager udgangspunkt i visionen om et godt og aktivt liv for alle, og har fokus på den enkeltes styrker og ressourcer, og altid med den ældre i fokus.I forhold til hjælp og støtte, betyder det fokus på den rehabiliterende indsats.Læs Ældrepolitikken herHvad enten du modtager hjemmehjælp, sygepleje eller bor i en plejebolig, vil du blive mødt med en rehabiliterende tilgang. Det betyder at den støtte du får fra os, er målrettet dig og tager udgangspunkt i det du selv kan, og det du godt kunne tænke dig at kunne igen. ​Hvad er rehabilitering?Rehabilitering er arbejdet med at genvinde eller bevare muligheden for at være aktiv og i stand til at klare daglige gøremål selv. Fokus er på aktiv selvbestemmelse frem for passiv hjælp.Til forskel for genoptræning, er rehabilitering tværfaglig. SOSU-personale, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og andre relevante fagpersoner, arbejder sammen for at støtte bedst muligt op om dig.I Bornholms Regionskommune bruges begrebet rehabilitering som defineret af Rehabiliteringsforum Danmark:"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats."   

 

Læs mere om rehabilitering i hjemmet i folderen som du finder i boksen til højre.

Hvordan arbejdes der rehabiliterende?

Det centrale i rehabilitering er samarbejdet med dig. Du er selv med til at sætte mål, for hvad du gerne vil opnå.
Hvad kunne du godt tænke dig igen at kunne, eller hvad kan du nu, som du vil være ked af at miste evnen til?

• Gå ud til postkassen og hente avisen?
• Tage et bad når det passer dig?
• Være med til den ugentlige bridgeaften?
• At du selv kan lave din morgenkaffe når det passer dig?
• Gå med familien i kirke juleaften?

Når du første gang søger om hjemmehjælp fra Bornholms Regionskommune, vil du som udgangspunkt blive visiteret til et intensivt rehabiliteringsforløb i en afgrænset periode på max 8 uger.
Et intensivt rehabiliteringsforløb kan også være aktuelt for dig, der allerede modtager hjemmehjælp, og som udskrives efter en hospitalsindlæggelse, hvor dit funktionsniveau er blevet meget nedsat.
Sammen med fagfolk og evt. pårørende lægges der en plan for, hvad der skal til for, at du når dine mål, og ikke mindst hvilke delmål, der skal føre dig hen til målet.

Træning, vejledning, støtte, samarbejde, skulderklap og opmuntring er helt centrale elementer i det at arbejde rehabiliterende.

Når dit intensive rehabiliteringsforløb er slut, laver vi sammen med dig en vurdering af, hvordan du klarer dig i hverdagen.
Hvis du efter et rehabiliteringsforløb ikke kan klare alt i din hverdag, vil du ud fra kommunens serviceniveau, blive visiteret til hjemmehjælp.

Hjemmeplejen arbejder også rehabiliterende og vil sammen med dig arbejde videre med dine mål.

Rehabiliteringsteamet

Center for Ældre
Rehabiliteringsteam
Ravnsgade 5,
3720 Aakirkeby

Telefon: 56 92 70 50

Mail: aeldre.rehab@brk.dk

 

 

 

Pjece om rehabilitering

Her kan du se en pjece om rehabilitering