Bygninger
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Seniorer Plejecentre

Plejebolig

Bornholms Regionskommune råder over plejeboliger til borgere med et betydeligt behov for pleje og omsorg hele døgnet

Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig?

Borgere, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har omfattende plejebehov, der ikke kan varetages i egen bolig.

Når det vurderes hvem der kan komme i betragtning, lægges der vægt på, at andre muligheder har været afprøvet i dit hjem. For eksempel øget hjemmehjælp, nødkald, hjælpemidler, dagcenteraktiviteter med mere. 

Høj alder, ensomhed eller at den nuværende bolig er blevet for stor, er ikke i sig selv kriterier for at få en plejebolig.

Se den politiske vedtagne kvalitetsstandard for plejebolig.

Hvordan søges der om en plejebolig?

Du kan søge om en plejebolig ved at rette henvendelse til Myndigheden i Center for Ældre.

Se kontaktoplysninger i den blå boks.

Ansøgning om plejebolig skal altid ske til din bopælskommune, selvom du ønsker at søge plejebolig i en anden kommune. 

Hvordan behandles min ansøgning?

En visitator vil tale med dig og du skal også udfylde et ansøgningsskema. Visitatoren laver en vurdering af din samlede situation, samt vurderer om du opfylder kriterierne for at blive bevilliget en plejebolig.

Denne vurdering bliver gennemgået af et visitationsudvalg, der afgør, om du bliver godkendt til en plejebolig.

Visitationsudvalget holder normalt møde hver 14 dag, og du får skriftlig besked om afgørelsen. 

Kan man selv vælge hvor man vil bo?

Hvis du godkendes til en plejebolig har du ret til at vælge den plejebolig, du ønsker. Der kan være ventetid, da boligerne jf. loven bliver tilbudt de borgere der aktuelt har størst behov. Søger du et bestemt plejecenter må du forvente en øget ventetid. Hvis kommunen ikke kan tilbyde den ønskede plejebolig med det samme, bliver du optaget på venteliste.Kommunen opkræver ikke gebyr ved optagelse på venteliste.

Plejeboliggaranti

Hvis du søger en plejebolig så hurtigt som muligt og på alle plejecentre i Bornholms Regionskommune, bliver du omfattet af plejeboliggarantien. Det betyder at kommunen skal tilbyde dig en plejebolig senest 2 måneder efter du er godkendt. 

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du søger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Brug Sikker e-mail hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger (kræver NemID).

Du kan også ringe til os hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50
Hverdage kl. 8.30- 9.30