Røbo
Del på facebook

Røbo

​​​​Røbo er et botilbud for voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Huset er opført i 1999, og er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser i Rø. Her er 16 selvstændige lejligheder med egen terrasse og lille have.

Huset er opdelt i 3 mindre bofællesskaber, der hver har deres eget fælles køkken og tilhørende fællesstue.

Udover botilbuddet består Røbo af et dagtilbud, Rø Aktivitets- og Samværstilbud. Flere af beboerne fra botilbuddet er brugere af Rø Aktivitets- og Samværstilbud, hvilket giver muliged for stor kontinuitet i den enkeltes livsverden. Samarbejdet mellem dag- og botilbud er tæt og har sit afsæt i den enkelte beboer.

 Test

​Lejlighederne

Lejlighederne har eget badeværelse og tekøkken, og er på 60 m2 (75 m2 incl. fællesarealer). Fra alle lejligheder er der via egen terrassedør udgang til en terrasse med lille haveareal samt udsigt til mark og skov. ​
 

Målgruppe

Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. En del beboere har endvidere psykiske lidelser af forskellig art.
 

Pædagogik

Det overordnede mål for det pædagogiske arbejde er at give beboerne mulighed for et liv på egne præmisser. Herudover er målet at forbedre udviklingsmuligheder og livskvalitet hos beboerne.
 
Det pædagogiske fundament har sit afsæt i den enkelte beboers egen livsverden. Tilgangen til den enkelte beboer er med respekt for den enkelte beboers baggrund, forståelsesramme og behov. Der sættes på denne måde meget fokus på i arbejdet at støtte hver beboer med de kompetencer og færdigheder, den enkelte beboer har. Både i forhold til at fastholde kompetencer og færdigheder og i et udviklingsperspektiv. Herudover er gevinsten ved dette fokus, at beboerne bibeholder og udvikler egne muligheder for størst mulig selvbestemmelse i eget liv. Der arbejdes derfor kompenserende i forhold til de forskellige udfordringer den enkelte beboer har med baggrund i funktionsnedsættelsen. Koblingen mellem de pædagogiske tiltag og beboernes motivation, har udover sit afsæt i den enkeltes livsverden også sit afsæt i det relationelle. På denne måde arbejdes der på at oparbejde værdifulde relationer.
 
Alle beboere får mindst én gang om året udarbejdet en individuel handleplan, og der afholdes årligt et handleplansmøde med beboerens sagsbehandler og det pædagogiske personale samt evt. pårørende. Målene som sættes på handleplansmøderne arbejdes der målrettet med i løbet af året. Målene bliver løbende taget op til evaluering og status.
 

Hverdagen på Botilbuddet Røbo

Botilbuddet er opbygget til gavn for den enkelte, på denne måde er det både muligt at opretholde sit eget privatliv i egen lejlighed og dyrke muligheden for fællesskabet i fællesstuen.
 
Opdelingen i tre mindre bofællesskaber er med til at skabe stabile og trygge rammer, hvor den enkelte beboer kan benytte egne ressourcer bedst.
Beboerne har alle sammen en ugentlig hjemmedag, som bliver benyttet til at tage ud og handle, gå til frisør, gøre rent i egen lejlighed, besøge pårørende eller andet.
 
I hverdagen benytter beboerne hver især egne kompetencer til at tage del i det huslige arbejde.
 
Røbo råder over 3 minibusser og 3 biler. Beboerne tager på mange oplevelsesture, fx vandre-, strand- og skovture. Derudover deltager vi i arrangementer i Kulturhuset i Rønne, cykelløbet Tour de Bornholm mv.

Hverdagen på Rø Aktivitets- og samværstilbud

 
Aktivitets- og samværstilbuddet er et dagtilbud, der er etableret efter Servicelovens §104 og som kan rumme borgere med mange forskellige behov.

Vi har 16 borgere, der i deres hverdag arbejder på stedet. 7 af disse borgere bor i det tilstødende botilbud og aktivitetscentret er således en naturlig forlængelse af deres bolig. 10 borgere kommer fra andre botilbud på øen og har derfor daglig transport til og fra aktivitetscentret.

Tilbuddets pædagogik planlægges ud fra hver enkelt borgers behov, men med en grundlæggende pædagogik, der er relationsorienteret. Det er det gensidige kendskab mellem borgerne og personalet, som er fundamentet for alle pædagogiske tiltag i hverdagen. Den nære fysiske omsorg er naturligvis en omfattende del af samværet og en grundpille i relationsdannelsen. Omsorg er for os at se på borgerens dagsform og hjælpe dem med at håndtere dagligdagen. At overholde dagsprogrammet er omsorg for borgeren. Det kan også være omsorgsfuldt at hjælpe med at begrænse deres valg på en dårlig dag. Omsorg er at være til stede for borgeren på deres præmisser. Aktiviteter, ture og struktur skabes og udføres i det omfang borgeren mestrer det.

Formålet med aktivitetscentret er at øge borgernes livskvalitet. De tre primære virkemidler er: fysisk aktivitet, oplevelser og social stimulation.
En del af borgerne har få eller ingen sociale kompetencer, andre profiterer af at være i mindre grupper enten i huset eller på tur.
Borgerne har brug for støtte på daglig basis, nogle har brug for personalekontakt hele tiden, andre har dagsprogrammer hængende. Her bruges piktogrammer eller billeder af borgeren selv.
Hver dag er der fysiske aktiviteter hvor borgerne bruger deres fysik ved hjælp af træningsmaskiner i motionsrummet og hvor boldspil også indgår som en del af morgenrutinen.
Ugentlig mødes vi i gymnastiksalen hvor der tilbydes stolegymnastik, boldspil og dans. Endelig er der daglige gåture/kørestolsture ud i naturen. Gåturene er for nogle af borgerne desuden gavnlige for at finde ro.

Aktivitets- og samværstilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter, der gives med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ønsker og ressourcer.
Borgerne tilbydes aktiviteter hvor de kan indgå i forskellige relationer til de øvrige borgere, dette mestrer borgerne i støtte eller mindre omfang. Alle borgere tilbydes fællesskab, hvor de kan gå til og fra. At tage på ture ud af huset giver rigtig gode relationer og positive referencerammer.
Der tilbydes kreative aktiviteter med at sy, male, lave perler eller årstidsbestemte kreationer såsom at lave julepynt/gaver eller at skære græskar om efteråret.
Til tider bliver der arbejdet i haven og på matriklen i samarbejde med vor tekniske medarbejder. Der er også musikalsk samvær hvor borgerne deltager efter evne med spil på rytmeinstrumenter, sang og dans.
Aktivitets- og samværstilbuddet tager en gang om ugen i Gudhjem Svømmehal og en gang om ugen til Nyvest og hopper på trampolin med de brugere der har lyst til at deltage.
Lejlighedsvis tager vi ud til kulturelle aktiviteter.

Vi anvender desuden "tegn til tale" i den daglige kommunikation.

 

Medarbejdere

Medarbejderstaben består af socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter som arbejder på skift i dag- aften- og nattevagter. Derudover har vi to køkkenassistenter, der sørger for at købe ind og forberede maden, samt en rengøringsassistent, der gør rent på fællesarealer og badeværelser.
 

Hvordan får man en bolig på Røbo?

Man skal have en bevilling fra kommunen - det kaldes også for en visitation - for at få en bolig på Røbo. Det er sagsbehandlerne i Center for Familie- og Voksenindsatser​​, der afgør, hvem der kan blive visiteret. Visitation sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov, og der udarbejdes handleplan som beskriver formål, indsats og forventet varighed. Handleplanen følges løbende op for at sikre, at indsatsen opfylder sit formål.
 
Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på en bolig. Det er muligt at blive skrevet på venteliste. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få en bolig på Røbo, kan du kontakte sagsbehandlerne på myndighed@brk.dk.  

Tilsynsrapporter


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Botilbud (borger)


DP-small.png

Røbo

Kontakt

Rø Skolevej 6-8
3760 Gudhjem
Telefon: 56 92 62 60
Fax:       56 92 62 61

Aktivitets- og samværstilbuddet åbningstider:
Hverdage kl. 08.30-15.00

Telefon: 56 92 62 89

Konstitueret leder:
Christina Sonne
Tlf.: 56 92 62 63