Nexøhuset
Del på facebook

Nexøhuset

Nexøhuset er et botilbud for 14 voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Huset er nyrenoveret og ombygget, så alle beboerne har egen lejlighed og store lyse fællesarealer, hvor faciliteterne er i top. Indflytning i det færdige hus skete i september 2011.

Nexøhuset ligger helt ned til vandet og samtidig centralt i Nexø, hvilket giver beboerne gode muligheder for både at komme ud i naturen og ind til byen.

​Målgruppe

Målgruppen for Nexøhuset er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beboerne har alle brug for omfattende hjælp til personlig pleje, ledsagelse, kommunikation mv. I huset bor beboere i alle aldre (dog minimum 18 år).

Pædagogik

Vi arbejder med fokus på at højne den enkelte beboers livskvalitet, og har i dette arbejde stort fokus på beboernes med- og selvbestemmelse samt størst mulig deltagelse i dagligdagen.

Vi er begyndt at arbejde med den neuropædagogiske tilgang, hvilket betyder, at vores pædagogik også bliver baseret på en screening af den enkelte beboer ud fra både tests og kortlægning af livshistorie. Det neuropædagogiske arbejde består i at tage udgangspunkt i beboerens styrker, og dermed kompensere for svagere sider. Derudover arbejder vi ud fra teori om arousal. Arousal omhandler hjernens vågenhedstilstand, og dermed behovet for øget eller nedsat stimulation, hvilket forener neuropædagogik med teori om sansestimulation.

Vores arbejde med sansestimulation indebærer brug af musik og lyd, bevægelse, massage og berøring, frisk luft, lyspåvirkninger samt diverse snoezelaktiviteter (se nedenfor).

Lejlighederne

Huset består af to bofællesskaber med hver syv lejligheder. Lejlighederne har eget badeværelse og the-køkken, og er 75 m2. Indskuddet er ca. 32.000 kr. Huslejen er (i 2016) 7.606./md. inkl. forbrug. Der kan søges boligstøtte.

Hverdagen

Hvert bofællesskab har fællesstue med køkken. En ernæringsassistent tilbereder maden, så den passer til beboernes behov. Beboerne har mulighed for at spise i fællesstuen eller i egen lejlighed alt efter lyst og behov.

De fleste af Nexøhusets beboere er ikke i dagtilbud uden for huset. Der tilbydes i løbet af dagen aktiviteter målrettet den enkelte beboer, eksempelvis gå- og cykelture i nærområdet, brug af snoezelrum (se nedenfor), tilbud om kontakt og nærvær med både andre beboere og medarbejdere mm. De fleste beboere har en cykel (tandem, Christiania- eller side by side-cykel). Huset har desuden to busser, som benyttes til udflugter af forskellig art.

Hver uge tilbydes der fysioterapi og træning til de beboere, som har et behov for dette. Træningen varetages af husets egen ergoterapeut i samarbejde med det øvrige personale, og en udefrakommende fysioterapeut varetager fysioterapien.

En gang om ugen kommer to musikanter fra Aftenskolen for specialundervisning og tilbyder musik og bevægelse i huset, hvilket de fleste af beboerne deltager i.

Der er jævnligt tilbud om massage og fodterapi ved hhv. en massør og en fodterapeut, som kommer i huset.

Personale

Personalet består af pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, en ergoterapeut, en ernæringsassistent, rengøringspersonale og pedel.

Snoezelrum

Konceptet ”snoezel” stammer fra Holland og er udviklet af en gruppe pædagoger i slutningen af 70'erne til fysisk- og psykisk handicappede, som i deres hverdag ikke kunne opnå tilstrækkelige sanseoplevelser pga. deres forskellige handicap. Snoezel er rammer/rum, hvor sanserne stimuleres til at slappe af eller at blive "vækket".

Vi har flere snoezelrum, f.eks. kuglebad, vandseng, terapibad, sauna m.m., hvor vi arbejder med at tilbyde den enkelte beboer den rette stimulering af sanserne. Rummene er etableret med støtte fra private fonde og i samarbejde med en konsulent med speciale i at indrette snoezelrum.

Nexøhusets ergoterapeut har været på et sanseintegrationskursus, så vi kan få mest muligt ud af vores snoezelrum.

Praktikstedsbeskrivelse

Du finder praktikstedsbeskrivelse for Nexøhuset her:

Praktikstedsbeskrivelse

Tilsynsrapporter

Du finder den seneste tilsynsrapport for Nexøhuset her:

Socialtilsyn Nexøhuset 2015

Kontakt

Nexøhuset
Stenbrudsvej 23
3730 Nexø
Tlf. 56 92 64 40


Leder Louise Kennet
Tlf. 56 92 64 64
Louise.Kennet@brk.dk

CVR nr.: 26696348

EAN nr.: 57 98 00 999 2932

Nexoehuset@brk.dk