kridt og tavle
Del på facebook

Kongeskærskolen

 

Kongeskærskolen i Allinge er Danmarks smukkest beliggende almene folkeskole med elever fra 0.-9.kl.

 

Kongeskærskolen er en skole på Nordlandet, hvor faglighed understøttes af aktiv kontakt med lokalområdet, naturen og verden omkring.

Kongeskærskolen arbejder med LUKSUS-dage, der er hele dage, hvor to venskabsklasser tager ud i den bornholmske natur og kultur. Hver klasse har ca. 8 af sådanne dage om året.
Kongeskærskolen arbejder målrettet med elevernes trivsel. Bl.a. har vi trivselskonferencer hvor klassens voksne sammen med kommunens inklusionskonsulent gennemgår eleverne trivselsmåling.

Du finder mere information om skolen på Skoleporten.

 

Skolens værdier

Her kan du læse om Kongeskærskolens værdier (PDF).

Karaktergennemsnit

Her kan du se de seneste karaktergennemsnit for skolens afgangsklasser.  

Ledelse

Skoleleder
Lene Schäd
Tlf: 56 92 29 40
Mail: Lene.Schaed@brk.dk

 

Leder af indskoling og SFO
Tania Karlshøj-Nielsen
Tlf: 56 92 29 34
Mail: Tania.Karlshoj-Nielsen@brk.dk

Skolebestyrelsen

Forældrerepræsentanter

Tue Pelle Christiansen: Formand
tue@lsp-tpc.dk

Marianne Hjorth Lodahl
hjorthlodahl@gmail.com

Christian Bej Vilhelmsen
yogi-vilhelm@hotmail.com

Carsten Kofoed
ck@maskincenterbornholm.dk

Anna patricia Greenin
trisse@greenin.dk

Pia Kofoed Frederiksen
pia.mortensen25@gmail.com

Maja Frendrup
majafrendrup@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter

Cindy Dellgren
cindy.dellgren@brk.dk

Maja Kjær Andersen
maja.kjaer.andersen@brk.dk

Ledelsesrepræsentanter

Lene Schäd
lene.schaed@brk.dk

Tania Karlshøj-Nielsen
tania.karlshoej-nielsen@brk.dk

Elevrepræsentanter

Afventer valg

Kontakt

Kongeskærskolen
Strandvejen 14
3770 Allinge
Tlf. 56 92 29 30
Mail: kongeskaerskolen@brk.dk

 

Træffetid: man-fre 7.30-15-30

EAN: 5798009973634

Skoleporten

Link til Skoleporten