Del på facebook

Heldagsskolen

 

Heldagsskolen er et skoletilbud underlagt folkeskoleloven til elever med adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer, autisme, ADHD og elever med tilknytningsforstyrrelser.
 
Heldagsskolen har eksisteret siden 1993 og er en af Bornholms Regionskommunes to specialskoler.

Heldagsskolen er opdelt i selvstyrende teams, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt og ligeværdigt sammen om at skabe den bedst mulige skoledag for hver enkelt elev. De enkelte teams danner selv undervisningsgrupper á ca. 5-7 elever ud fra både faglige og sociale forudsætninger, og der er oftest en pædagog og lærer tilstede.

Eleverne går i skole fra kl. 8.00 - 15.30 hver dag. I dette tidsrum ligger både fagdelt undervisning, understøttende undervisning samt et specialpædagogisk fritidstilbud.

Du finder mere information om skolen på Skoleporten.

Skolens værdier

Heldagsskolen følger Bornholms Regionskommunes værdigrundlag som er:

 • Tillid
  Tillid er en afgørende forudsætning for et positivt samspil mennesker imellem.
 • Respekt
  Respekten for det hele menneske og respekten for menneskers forskellighed.
 • Åbenhed
  Åbenhed er en forudsætning for menneskelig tryghed og har betydning for vores dialog, lydhørhed og informationsniveau.
 • Engagement og ansvarlighed
  Vi arbejder på tværs mod et fælles mål. Vi deler viden og erfaring. Vi er fleksible og vi er ambitiøse.

Karaktergennemsnit

Her kan du se de seneste karaktergennemsnit for skolens afgangsklasser.

Ledelse

Skoleleder og leder af Team 2
Gert Andersen
Tlf. 56 92 36 02
Mail: Gert.Andersen@brk.dk


Leder af Team 1
Per Miller Lund
Tlf. 56 92 36 07
Mail: Per.Lund@brk.dk

Skolebestyrelse

Forældrerepræsentanter:

Søren Sandberg: Formand
holmsandberg06@gmail.com

Pernille B. Finnedal: Næstformand
pfinnedal@gmail.com

Jan Pedersen
klintdal@hotmail.dk

Lars M. Andersen
carlar@email.dk

Louise Ingemann Klausen
Louise.holm2202@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter:

Dorte Kofod
Dorte.Kofod@brk.dk

Peter Klitten

peter.klitten@brk.dk

Ledelsesrepræsentanter:

Gert Andersen
Gert.andersen@brk.dk

Per Lund
Per.lund@brk.dk

Visitering

Alle elever på Heldagsskolen visiteres af Regionskommunens visitationsvirksomhed.

Når eleven er visiteret til Heldagsskolen, vurderes det i hvilket team eleven matches bedst. Heldagsskolen kan hente informationer til dette arbejde gennem PPR og den afgivende skole, endvidere kan der indkaldes til et møde med forældrene, hvor disses forventninger og skolens muligheder drøftes.

Når den endelige placering af eleven er besluttet, indkaldes forældre og elev til et møde på skolen, hvor primær og sekundær kontaktperson samt teamets leder deltager. På dette møde fortæller eleven og forældrene om de vanskeligheder eleven har, og skolen fortæller om hverdagen, og der afstemmes forventninger til elevens skolegang på Heldagsskolen.

Elevens kontaktperson på Heldagsskolen tager dernæst kontakt til den afgivende skole for at etablere et møde, hvor den viden den afgivende skole har om eleven overleveres. Elevens forældre kan inviteres til dette møde. Mødet afholdes på Heldagsskolen.

Kontakt

Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie
Tlf: 56 92 36 00
Mail: heldagsskolen@brk.dk

Træffetid: man-tor 7.30-15.30
                  fre 7.30-14.30

 

EAN: 5798009976635

Skoleporten

Link til Skoleporten