Børn der smiler
Del på facebook

Tandpleje


BORGERBOOKING I TANDPLEJEN

Forældre modtager fremover en sms og/eller mail, når det er tid til en undersøgelse eller tandrensning af barnet.

For at booke skal den forælder, der har myndighed, logge ind med sit nem-ID via hjemmesiden: https://tandplejen.brk.dk/

Du kan også klikke her for at komme til tandplejens borgerbooking.

Mød kun op efter telefonisk henvendelse eller hvis du allerede har fået en tid tilsendt.
Hvis du har en tid og er syg, eller har symptomer på COVID-19, så ring afbud og bliv hjemme. Dette gælder også, hvis du er i karantæne pga. Coronavirus.

Lov om tandpleje har følgende overordnede målsætning for den kommunale tandpleje

 
"Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet." 
 

Kommunens tilbud omfatter

Børne - og ungdomstandpleje

For alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.

                                                   

Omsorgstandpleje

Tilbydes personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

 

Specialtandpleje

Tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

 

Klinikker/åbningstider 

Åbningstiderne er normalt på skoledage fra 8 til 15.
Andet oplyses på telefonsvarer eller på hjemmesidens nyheder.
 

Klinikken i Nexø

Behandler alle børn og unge med bopæl i Nexø, Snogebæk, Poulsker, Bodilsker, Svaneke, Østermarie, Pedersker og Åkirkeby, og børn der går i skole i disse områder.
 
Klinikken i Rønne

Behandler alle børn og unge med bopæl i Rønne og alle børn på private skoler i Rønne ( Peterskolen og Privatskolen ), Arnager samt alle elever i 10. klasse og andre ungdomsuddannelser, Nyker, Klemensker, Hasle, Rutsker, Allinge-Sandvig, Olsker, Rø, Vestermarie og Bornholms Frie Idrætsskole. 
 
Der er frit valg mellem de 2 klinikker.
 
Ønsker man at skifte klinik, skal man henvende sig til den klinik man er tilknyttet.

 

Tandreguleringsklinikken

Behandler børn fra hele Bornholm som er henvist fra egen tandlæge.

Tandreguleringen

Gode råd hvis noget går galt.

  • Den løse bøjle, hvis du ikke kan bruge bøjlen så gem den i den æske du har fået udleveret og kontakt tandklinikken, er det i en ferie så kontakt os når vi igen er tilbage fra ferie. Du skal ikke få bøjlen repareret hos privat tandlæge.
  • Den faste bøjle, går den itu stop brug af evt. elastikker, såfremt noget stikker eller generer kontakt klinikken, er det i en ferie kan privat tandlæge kontaktes. Bøjlen skal ikke repareres, men klippes af og du skal kontakte os efter ferien, så reparere vi den.
  • Den faste slutbøjle, går den itu, kontakt klinikken sker det i en ferie kan en privat tandlæge kontaktes og hvis muligt få tråden repareret og du skal kontakte os efter ferien.   

Tandproblemer

Dit barn har brug for akut behandling ved:
 
• Stærke vedvarende smerter
• Tandskader, der kræver umiddelbar behandling
 
Kontakt din lokale klinik, åbent fra 08.00-15.00 på skoledage.
Udenfor åbningstid eller ferier, ring til din lokale klinik eller se under "Nyheder" her på hjemmesiden.
 
Læs gode råd om tandskader
 

Gode råd

 

Frit valg 0-15 årige

Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Kommunen yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje.
Tilskuddet på 65 % er betinget af, at forældrene har meddelt Den Kommunale Tandpleje om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. I Bornholms Regionskommune er det kun muligt at skifte behandler hver 12. måned.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når Den Kommunale Tandpleje har godkendt det fremsendte behandlingstilbud.

Ønskes en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen, vil forældre kunne få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Ungdomstandpleje 16-17 år

Når du fylder 16 år, har du i følge lov om Tandpleje, flere muligheder for tandpleje.
Du kan vælge at fortsætte på den kommunale tandklinik som hidtil, eller du kan skifte til en privat tandlæge. Uanset hvilken ordning du vælger, er det gratis for dig, indtil du fylder 18 år.

Vælger du den kommunale tandklinik, fortsætter din tandpleje som du kender den. Du vil modtage besked, som du plejer, når det er tid til næste eftersyn. Du skal derfor intet foretage dig.

Ønsker du at blive overført til en privatpraktiserende tandlæge, skal du udfylde formularen Ungdomstandpleje 16-17 år - husk du skal bruge NemId.
Klik her for at udfylde formularen.
Du vil herefter blive indkaldt til en afsluttende undersøgelse og eventuelt behandling. 
 
Færdiggørelse af behandling
Er du i gang med en konkret behandling på én af kommunens klinikker, skal denne gøres færdig, inden du skifter til en privatpraktiserende tandlæge. 
 
Du kan først aftale tid hos den nye tandlæge og få betalt din tandlægeregning, når kommunen har lavet en aftale med tandlægen, og tandlægen har fået en kopi af din journal.

Kommunal omsorgstandpleje

Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. For at kunne benytte denne ordning skal borgeren visiteres og godkendes af Center for Ældre.

Egenbetaling i 2022 er på kr. 555,00. 
Opkrævning halvårlig. Årlig regulering.

Kommunal specialtandpleje

Specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Denne opgave løses i samarbejde med Gentofte kommune.
 

Støtte til tandproteser

Voksne, der ikke er omfattet af omsorgs- eller specialtandpleje, kan ydes støtte i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af  ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber, uafhængigt af den pågældendes økonomiske forhold.
 
 

Yderligere information


Kokosolie eller Tandpasta med fluor - læs artikel fra Helse her

Nyttige links
Læs mere på Sundhed.dk her 
Info

Tandplejen holder åbent på skoledage fra 8:00-15:00.

Tandpinevagten Bornholm har åbent lørdag, søndag og helligdage med tidsbestilling fra kl. 10:00 - 10:30 på telefon 21 17 41 47. 

Tandplejens klinikker

Administrationen
Åkirkebyvej 25 C,
3700 Rønne

Overtandlæge:Jette Ludvig

tandplejen@brk.dk
sikkerpost@brk.dk /tandplejen
CVR:    26696348
EAN nr: 5798009951540


Tandplejen i Rønne
Åkirkebyvej 25 C,
3700 Rønne

tlf. 56 92 75 25
roennetandpleje@brk.dk


Tandreguleringen
Åkirkebyvej 25 B,
3700 Rønne

tlf.:  56 92 75 75
tandregulering@brk.dk


Tandplejen i Nexø
Stadionvej 19,
3730 Nexø

tlf. 56 92 75 25
nexoetandpleje@brk.dk