Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Frivillige og foreninger

Til frivillige og foreninger

​​I Bornholms Regionskommunes foreningsliv mødes mange mennesker hver dag for at dyrke deres særlige interesse, hobby eller idræt. Med mere end 200 forskellige folkeoplysende foreninger, omkring 1000 frivillige sociale foreninger og en lang række kulturinstitutioner fordelt over hele kommunen, er der helt sikkert også noget for dig.

Håber at siderne giver dig inspiration til at komme i gang eller videre med dit frivillige engagement. 

I menuen i venstre side finder du bl.a. viden om og til Folkeoplysende foreninger (PDF-dokument, åbner i nyt vindue), muligheder for § 18 støtte til sociale foreninger, lokale oversigt mm.

Læs mere på www.frivilligfredag.dk.

Find en forening

Bornholm har en lang række aktive foreninger. Her kan du finde en liste over de folkeoplysende foreninger (PDF-dokument, åbner i nyt vindue). En anden god idé er at gå ind på den landsdækkende foreningsportal eller at søge aktiviteten på Google.
 

Find frivilligt arbejde

Du kan kontakte de forskellige frivillige organisationer og foreninger, se i Foreningsoversigten.

Find frivilligt arbejde på Bornholm

Søg på den nationale jobportal www.Frivilligjob.dk

Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er en årlig tilbagevendende begivenhed.

Frivillig Fredag udgør en vigtig platform for dialogen mellem de lokale politikere, frivillige og foreningslivet. Stort set alle kommuner i Danmark hylder frivilligheden denne sidste fredag i september hvert år og temaet i år er: Fælles Fremtid Lokalt.

Information om den nationale Frivillig Fredag - læs mere på deres hjemmeside her.

Frivilligbørs

Skab samarbejde i lokalområdet med Frivilligbørs

På en Frivilligbørs mødes lokale foreninger, virksomheder og organisationer ansigt til ansigt og udveksler ønsker og ideer til samarbejde. I løbet af et par timer skaber de sammen nye muligheder, lokale netværk og konkrete samarbejdsaftaler. 

Få inspiration til Frivilligbørs på hjemmesiden Frise​.

Rekruttering af unge frivillige

En inspirationsguide til foreninger om samarbejdsmuligheder og besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner

Denne rådgivningsguide er for dig, som ønsker at synliggøre din forening over for unge med det formål at rekruttere dem som frivillige til foreningens aktiviteter.

Læs hele rådgivningsguiden på CFSA hjemmeside.

Spørgsmål og svar

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende udviklings-, kompetence- og videnscenter på velfærdsområdet i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark.

Børne- og straffeattester

Der er ikke et lovkrav om at indhente andre straffeattester end børneattester for frivillige.

I Bornholms Regionskommune er det besluttet at centerchefen, på baggrund af en individuel og konkret vurdering for hvert enkelt center, skal sikre indhentning af børne- og straffeattester på frivillige, minimum hvert andet år og inden arbejdet påbegyndes, og så længe personerne er tilknyttet centret. Læs mere her i guiden på side 11.

Indenfor ældreområdet er det besluttet at der ALTID indhentes straffeattester på frivillige.

Straffeattest

Der er ikke et lovkrav om at indhente andre straffeattester end børneattester for frivillige. 

På hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde finder du en guide om love og regler.

Børneattest

Fra 1. juli 2014 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Læs Bornholms Regionskommunes guide om børne- og straffeattester her (pdf)

Læs bekendtgørelse om indhentelse af børneattester her

Tavshedspligt

Frivillige, såvel som alle andre, er underlagt loven om tavshedspligt og kan "straffes med bøde eller fængsel ved uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold..."

Læs om tavshedspligt i bekendtgørelse af forvaltningsloven

Persondataloven

Vejledninger om den nye databeskyttelsesforordning

Oftest stillede spørgsmål fra foreninger og om persondataloven.

Læs meget mere om emnet på CFSA hjemmeside.

Regler for frivillighed, når man modtager offentlige ydelser

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside finder du opdateret viden om regler når man modtager offentlige ydelser. På hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan du læse mere her.

Husk altid din rådighedsforpligtigelse - din frivillige indsats, hvad end det er en aktivitet eller ulønnet arbejde, må ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi anbefaler derfor, at du ikke er mere bundet til dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde.

Spilleregler for samarbejdet

En række fagforeninger er gået sammen og skriver bl.a. "Samarbejdet med frivillige skal ske med respekt for den forskel, der er på ansatte og frivillige, hvor ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og frivillige, der udfører opgaver af omsorgsmæssig karakter".

Læs mere om spillereglerne for samarbejdet her.

Hvordan er jeg forsikret?

Frivillige indsatser der udføres indenfor kommunens rammer, er omfattet af BRK ansvars- og arbejdsskadeforsikring, på lige fod med dem, der udfører frivilligt arbejde.

Det kræver dog, dels at den frivillige ikke er forsikret andet steds, f.eks. via en organisation eller forening, dels at der er lavet en skriftlig aftale om samarbejdet med institutionen som den frivillige er tilknyttet.

Spørgsmål vedr. forsikring kan rettes til forsikringskontoret:

Forsikringskontoret@brk.dk Carsten Bauer, tlf. 56 92 10 39 eller Marianne Tang Seerup, tlf. 56 92 10 05.

Her får du tre gode råd, som du som frivillig skal være opmærksom på:

  1. Hvis du ikke allerede har en familieforsikring, bør du overveje at tegne en familiesikring.

  2. Undersøg om foreningen eller organisationen har tegnet en forsikring, der dækker skader på frivillige.

  3. Overvej herefter om du selv vil tegne en fritids- eller heltids-ulykkesforsikring.

Læs mere her for at holde dig opdateret på hjemmesiden for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Opret en frivillig social forening

Frivillige foreninger 'kom godt i gang'

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan f.eks. være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende. Læs mere her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.​

Læs mere om, hvordan du opretter en forening på Borger.dk

Læs hvordan vores frivillige forening kommer på Facebook?

Tag den hurtigste vej til at starte en forening - Find guide på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA
 

Foreningsportalen

Foreningsportalen giver dig overblik og oplysninger om mere end 500 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger i Danmark. 

Se mere på Foreningsportalen

Sparring

Har du brug for sparring omkring samarbejdet mellem kommune og frivillige, og frivillighed generelt?

kontakt kommunens frivillighedskonsulent

Betina.Juhl.Tychsen@brk.dk

Center for Sundhed og Forebyggelse, Helsevej 4, 1. sal, 3700 Rønne

Send Digital Post

Vælg om du skriver som borger eller virksomhed og log på med MitID.

BORGER

VIRKSOMHED

DP-small.png