Del på facebook

Lokaler

Bornholms Regionskommune har en lang række idrætsfaciliteter, som stilles til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger. 

Søger I lokale til jeres frivillighedsaktiviteter kan frivillighedskonsulent måske være behjælpelig mail betina.juhl.tychsen@brk.dk eller tlf. 56 92 12 84.

Benyt linket i den grå boks til højre, hvis du vil ansøge om lån af lokaler til aktiviteter i din forening.

Takster og gebyrer

Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan benytte idræts- og svømmehaller mod betaling af følgende gebyrer (2024-takst):
 
Område
​2023​​​​​​2024

​Svømmehaller
175,20 kr. pr. time
183,43 kr. pr. time​
​Idrætshaller over 800 m2
​​ 41,64 kr. pr. time
43,60 kr. pr. time​
​Idrætshaller under 800 m2​ 31,30 kr. pr. time
32,77 kr. pr. time​
​Søndermarksskolens gymnastiksal
​ ​ 20,97 kr. pr. time
21,96 kr. pr. time​
​Søndermarksskolens svømmesal 41,64 kr. pr. time
43,60 kr. pr. time​

Note:
Idrætshaller under 800 m2 er: Træningshallen Rønne Nord, DGI-hallen, Poulsker Hallen og Svaneke Hallen.

Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én)

Øvrige kommunale faciliteter og lokaler stilles gratis til rådighed.
 
Få overblik over hallerne på Bornholm, og se mere på vores hjemmeside

Booking

Bornholms Regionskommune har indgået en aftale med Conventus om, at alle foreninger på bornholm gratis kan benytte firmaets forenings-administrations system. Det kræver kun, at foreningen er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

På foreningssystemet conventus kan du oprette din forening. Hvis du bruger Pro-pakken, så du har fuld adgang til alle funktioner i systemet.

Via Conventus kan foreningerne se, hvornår der er ledige tider, som kan bookes af foreningerne.

Gymnastiksale

Kongeskærskolen
Strandvejen 14
3770 Allinge
Kildebakken
Kildesgårdsvej 19, Tejn
3770 Allinge
Paradisbakkeskolen
Kong Gustafsvej 10A
3730 Nexø
Kommunikationscenteret
Sveasvej 8
3700 Rønne
Søndermarksskolen
Smedeløkken 5
3700 Rønne
Hans Rømer Skolen
Skolevej 7
3720 Aakirkeby

Østerlars
Stavdalsvej 30
3760 Gudhjem

Vestermarie
Vestermarievej 16
3700 Rønne

Åvangsskolen
Byledsgade 86
3700 Rønne

Idrætshaller

DGI-Hallen
Torneværksvej 1D
3700 Rønne
Tlf. 56 91 15 12
Poulsker Hallen
Poulskervej 14 
3730 Nexø
Hasle Hallen 
Byvangen 6 
3790 Hasle
Tlf. 56 96 68 05
Rønne Idrætshal 
Torneværksvej 1 
3700 Rønne
Tlf. 56 92 17 50
Klemensker Hallen
Stadionvej 4
3782 Klemensker
Tlf. 56 96 68 05
Svanekehallen 
Sydskovvej 4
3740 Svaneke
Tlf. 56 49 68 45
Nexø Hallen 
Stadionvej 22 
3730 Nexø
Tlf. 56 49 22 18
Søndermarkshallen
Åkirkebyvej 136
3700 Rønne
Tlf. 56 92 17 50
Nordlandshallen
Strandvejen 1 
3770 Allinge
Tlf. 56 48 12 17
Østermarie Hallen
Idrætsvej 1
3751 Østermarie
Tlf. 56 49 05 00
Nyvest Centeret
Kirkevej 6, Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 22 45 

Aakirkeby Hallerne
Grønningen 3
3720 Aakirkeby
Tlf: 56 97 46 22

Stadions

Allinge Stadion
Stadionvej 1
3770 Allinge
Tlf. 56 48 12 17
Rønne Stadion Nord
Torneværksvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 95 20 51 (IK Viking Rønne)
Baneudlejning, tlf. 56 92 17 50
Hasle Stadion
Damløkkevej 19
3790 Hasle
Svaneke Stadion
Sydskovvej 15
3740 Svaneke
Tlf. 56 49 68 45
Knudsker Stadion (Rønne Stadion Syd)
Aakirkebyvej 138
3700 Rønne
Tlf. 5695 2690
Baneudlejning, tlf. 56 92 17 50
Idraetsomraader@brk.dk
​​Tejn Stadion
Skovbrynet 1, Tejn
3770 Allinge
Nexø Stadion
Stadionvej 20
3730 Nexø
Østerlars Stadion
Skolevej 4, Østerlars
3760 Gudhjem
Tlf. 56 49 83 99
Nyker Stadion
Nyker Hovedgade 7B, Nyker
3700 Rønne
Tlf. 5696 3101
Østermarie Stadion
Idrætsvej 1
3751 Østermarie
Nylars Stadion
Kirkevej 6, Nylars
3720 Aakirkeby
Aakirkeby Stadion
Grønningen 3
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 46 22
Pedersker Stadion
Baunevej 15, Pedersker
3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 71 50
Aarsballe Stadion
Aarsballe By 59A
3700 Rønne
Tlf. 56 49 50 84
Poulsker Stadion
Poulskervej 14A
3730 Nexø

Svømmehaller

Gudhjem Svømmehal
Sportsvænget 16
3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 67 69
www.gudhjemsvoemmehal.dk

Rønne Svømmehal
Højvangen 1
3700 Rønne
Tlf. 56 95 56 11
www.roennesvoemmehal.dk

Oplysningspligt

Bornholms Idrætsområder behandler personoplysninger om dig som bruger, når du benytter dig af Bornholms Idrætsområders faciliteter.

Se Oplysningspligt

Ansøgningsfrister - Foreninger

Her finder Folkeoplysende foreninger en oversigt over frister for indsendelse af ansøgninger til tilskud.

Ansøgningsfrister - Folkeoplysende foreninger

Vejledning til lokalesøgning

Conventus TrainingTube

Ledige lokaler

Fritidsportalen viser kommunale lokaler, som er til rådighed for folkeoplysende foreninger.

Se ledige tider her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil have flere oplysninger eller hjælp til Conventus kan du kontakte Kirsten Sonne på tlf. 56 92 17 56 eller kirsten.sonne@brk.dk