Del på facebook

Folkeoplysende foreninger

​​​​​Bornholms Regionskommune støtter det bornholmske forenings- og fritidsliv med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsloven er en rammelov, der udstikker retningslinjerne for, hvad kommunerne skal og kan gøre i forhold til at støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Loven omhandler de frie folkeoplysende foreninger, der udbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år (idræt, spejdere m.m.), den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler o.l.) og forhold omkring anvisning af kommunale lokaler og anlæg samt lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke muligheder en folkeoplysende forening har.

​Opret en folkeoplysende forening

Læs hvordan du opretter en forening på borger.dk.

Ansøg om godkendelse af en folkeoplysende forening. Klik på folkeoplysende forening. (Direkte link til ansøgning på borger.dk, åbner i nyt vindue) 
Kravene til en folkeoplysende forening handler primært om foreningens formål, aktiviteter og organisering og indebærer bl.a. at:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.

 • Foreningen har vedtægter med et folkeoplysende og almennyttigt formål baseret på et forpligtende fællesskab.

 • Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål.

 • Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.

 • Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer.

 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.

 • Foreningen har en form for medlemsbetaling - f.eks. kontingent.

 • Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen.

 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Stiftelse og godkendelse af en folkeoplysende forening
For at stifte en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling. Her træffes beslutningen om stiftelse af foreningen.
Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter, som godkendes af generalforsamlingen (evt. i redigeret form)

Du kan også benytte DGI's digitale vedtægtsgenerator (åbner nyt vindue), der gør det nemt at oprette et gyldigt sæt vedtægter.

Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det blandet andet skal bruges ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.Som godkendt folkeoplysende forening er der mulighed for at låne kommunale lokaler til foreningens aktiviteter samt at søge om forskellige tilskud. Reglerne for tilskud og lån/brug af faciliteter fremgår af kommunen​s regler fo​​r tilskud til folkeoplysning. (PDF-dokument, åbner nyt vindue)

Godkendelse af folkeoplysende forening

Først skal der udarbejdes et sæt vedtægter for foreningen. Herefter kan der indkaldes til en stiftende generalforsamling. Det er på generalforsamlingen vedtægterne bliver godkendt - evt. med ændringer.

Hvis der er ambition om, at foreningen skal godkendes som folkeoplysende forening, anbefales det at kontakte afdelingen Kultur og Fritid under Center for Natur, Miljø og Fritid. De kan hjælpe med at gennemgå vedtægterne, så de lever op til alle krav for en folkeoplysende forening.

Vejledning til vedtægter (åbner i nyt vindue)

Efter afholdt stiftende generalforsamling skal foreningen søge om at blive godkendt.

Foreningen skal have et CVR-nummer. Det kan bestilles på www.virk.dk (åbner i nyt vindue) under frivillig forening.

Når foreningen har et CVR-nummer, kan I oprette en bankkonto og I skal huske at bede banken om at tilknytte kontoen til foreningen, så det bliver foreningens NemKonto.

Hvis I ønsker at søge om godkendelse som folkeoplysende forening, så benyt linket i den grå boks til højre på siden. I forbindelse med ansøgningen er det et krav, at foreningen underskriver og indsender en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i henhold til lovens krav.

Find erklæringen her (åbner nyt vindue)

Efter godkendelse vil foreningen kunne modtage tilskud eller låne kommunale lokaler efter kommunens tilskudsregler. (åbner nyt vindue)

​Tilskud til folkeoplysende foreninger

Bornholms Regionskommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i kommunen jf. kommunens ​​tilskudsregler​

Som godkendt folkeoplysende forening kan du søge om følgende tilskud:

 • Foreningstilskud

 • Lokaletilskud

 • Medlemstilskud

 • Tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse

Se mere  om tilskudsmulighederne under søg tilskud.


Oversigter over foreningstilskud 

​Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til at offentliggøre de folkeoplysende foreningers tilskudsregnskaber og/eller hvis de har lånt kommunale lokaler.

Nedenfor kan du se en oversigt over de bornholmske foreningers forskellige tilskud og lån af lokaler i 2022 samt finde foreningernes årlige tilskudsregnskaber fra 2018 til idag.
 
Oversigt over foreningstilskud 2022

Tilskudsregnskaber 2022
Foreninger A-G
Foreninger H-N
Foreninger P-U
Foreninger V-Aa 

Tilskudsregnskaber 2021
Foreninger A-G
Foreninger H-N
Foreninger P-U
Foreninger V-Aa

Tilskudsregnskaber 2020
Foreninger A-G
Foreninger H-N
Foreninger P-U
Foreninger V-A

Tilskudsregnskaber 2019
Foreninger A-G
Foreninger H-N
Foreninger P-U
Foreninger V-A

Tilskudsregnskaber 2018
Foreninger A-G
Foreninger H-N
Foreninger P-U
Foreninger V-A​​

Blanketter til folkeoplysende foreninger


(alle link åbner i nyt vindue)

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Godkendelse af folkeoplysende forening (Virksomhed)

Godkendelse af folkeoplysende forening (Borger)

Søg om foreningstilskud (Virksomhed)

DP-small.png

Godkendte folkeoplysende foreninger

Her kan du se listen over alle godkendte folkeoplysende foreninger i Bornholms Regionskommune.

Godkendte folkoplysende foreninger


(PDF-dokument - åbner i nyt vindue)

Folkeoplysnings-udvalget

Bornholms Regionskommune har nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som har en række opgaver som fastlagt i udvalgets kompetenceplan.

Udvalget beslutter blandt andet, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv. 

Foto relateret til artiklenLæs mere om Folkeoplysningsudvalget

Ved viden eller mistanke om overgreb/krænkelser.

Har du viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge ?

Her kan du se pjecen om Bornholms regionskommunes beredskab og handle-vejledninger for foreninger og frivillige organisationer.

Pjecen henvender sig til foreninger og frivillige, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

Klik og se handlevejledningen. (Åbner i nyt vindue)