Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Borgerinddragelse Frivillig Forum Bornholm

Frivillig Forum Bornholm

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Frivillig Forum Bornholm (FFB) blev etableret tilbage i 2016.

Grundlaget er en fælles politik for frivillighed og aktivt medborgerskab. 

Alle frivillige og foreninger kan blive medlem af Frivillig Forum Bornholm, FFB.

Find vores foreninger

Bornholm har flere hundrede foreninger. Frivillig Forum Bornholm tilbyder alle foreninger at komme med på en fælles foreningsliste med oplysninger om kontaktpersoner, mail, telefon nr. og hjemmeside mv..

Foreningslisten med 135 foreninger til download (pdf) Klik her

Skulle din forening mangle, eller er der brug for at opdatere de nævnte oplysninger, så kontakt Anette Rasmussen på mail: AnetteRasmussen@brk.dk       logo mobile frivillighedskontor.jpg                 
 
 

 Det mobile Frivillighedskontor
  
 
Det Mobile Frivillighedskontor er et rådgivningskontor til borgere, foreninger og frivillige om frivillighedsarbejdet, og tilbuddet er et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm (FFB).

Det Mobile Frivillighedskontor kommer gerne på besøg rundt om på øen. Deltagerne er FFBs formand, som kan svare på almene, forenings-relevante emner, BRKs frivillighedskonsulent, som bl.a. kan svare på spørgsmål omkring §18 og andet generelt om frivillighed, og endelig FFBs sekretær, som også er BRKs mand på fondsøgning m.m. Henvendelse kan ske til FFB’s formand eller sekretariat
Bornholms Frivillighedspolitik

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik, der fastlægger en overordnet og fælles ramme om det stigende samarbejde, der i disse år udvikler sig mellem frivillige, foreninger og kommunen.

Læs mere om Frivillighedspolitikken her

Frivillighedsstrategien for frivillighed og partnerskab er Bornholms Regionskommunes udmøntning af Frivillighedspolitikken. Læs om Frivillighedsstrategien her.

Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelse
 • ​Steffen Gerdes, formand
 • Esben Ørberg, næstformand
 • Irene Dunker, kasserer
 • Niclas Fick, udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Lars Greve
 • Lillian Runge Henriksen,
 • Bettina Juhl Tychsen, frivillighedskonsulent
 • Peter Andreas Harteg, suppleant
 • Kim Andersen, suppleant

Status august 2024 - foreninger der har tiltrådt frivillighedspolitikken:
 
 • Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS)
 • Faglige Seniorer Bornholm
 • Økonomi- og Gældsrådgivningen på Bornholm
 • Bornholms Regionskommune
 • Ældre Sagen på Bornholm
 • Aktivitetscentret i Hasle
 • Bornholms Idrætsråd
 • DGI Bornholm
 • Bornholms Lydavis
 • Erindringscenter Bornholm
 • Aktivitetscentret i Rønne
 • Nexø Frikirke
 • Menighedsplejen i Rønne Sogn
 • Bornholms Tekniske Samling S/I
 • Bornholmske Samlere
 • Barnets Blå Hus
 • Multihuset Østerlars
 • Musikhuzet
 • Bornholms Veteran Forum (BVF)
 • Red Barnet Bornholm
 • Østermarie Borgerforening
 • Nordlandets Rideklub
 • LEV Bornholm
 • Jazzklub Bornholm
 • Svanekeaktørerne/SVAK
 • Bobleriget
 • Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenter Vennekreds
 • SIND Bornholm
 • Humanistisk Samfund på Bornholm
 • Bornholms Diabetes Forening
 • Bedre Psykiatri Region Hovedstaden
 • Hjerteforeningen Bornholm
 • Natteravnene Rønne
 • Bornholms Golf Klub
 • KOL Trygluft Bornholm
 • Foreningen Folkemødet
 • Bornholms Forsvarsmuseum
 • Fællesrådet for foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale
 • Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv
 • Handicap Idrætsforening Bornholm
 • Europabevægelsen på Bornholm
 • SPOR Bornholm
 • Sprogcentret, Campus Bornholm
 • Nylars-Vestermarie Pensionistforening
 • Telefonstjernen Aakirkeby
 • Knudsker Pensionistforening​
 • Rønne Vineyard
 • Spillestedet
 • Stolemotion Bornholm
 • Årsdale Borgerforening
 • Bornholms Udsatteråd
 • Bornholms Marineforening
 • KFUM & K, Bornholm
 • Øens Venner
 • Depressionsforeningen
 • Bornholmske Flygtningevenner
 • Bådemotorklubben Columbus
 • Hasle Byting
 • Luthersk Missions Børn & Unge (LMBU)
 • Stop Spild Lokalt (Rønne)
 • Scleroseforeningen Bornholm
 • 4-KLØVER-KLYNGEN
 • ADHD-foreningen Bornholm
 • Aktive Kvinder Svaneke
 • Bornholms Biavlerforening
 • LAG-Bornholm
 • Lions Club Rønne
 • Offerrådgivningen, Bornholm
 • Rø Pensionistforening
 • Røde Kors Bornholm
 • Rønne-Knudsker Byting
 • Østerlars Sport
 • Værftet, Nexø
 • Dansk Vandrelaug
 • Musikforeningen Østersø Sonics
 • Østbornholms Telefonkontakt
 • LOF Bornholm
 • Nyker Pensionistforening
 • Dansk Handicap Forbund Bornholm
 • Danske Handicap Organisationer Bornholm
 • DOF-Bornholm​
 • Nordbornholms Golfklub​

Vedtægter og protokollerFind fonde du kan søge

Kommunen tilbyder dig/jer gratis adgang til Danmarks største fondsdatabase, Fonde.dk

I kan oprette én bruger per forening/lignende - medlemmer af samme forening skal altså dele det login, I får tildelt. Herudover må det udleverede login ikke gives til andre.

Send en e-mail for at få adgang

Få adgang til databasen fonde.dk ved at sende en e-mail til info@fonde.dk med følgende oplysninger:

 1. Navn (kontaktperson i bestyrelsen eller lignende).
 2. Jeres e-mail.
 3. Navn på forening/enhed/afdeling/lignende.

Husk at skrive: Bornholms Regionskommune i e-mailens emnefelt. 

Fonde.dk sender dig dine login-oplysninger i løbet af 1-2 hverdage.

Bliv medlem

Bliv medlem af Frivillig Forum Bornholm

Klik her for at udfylde formular

Kontaktoplysninger

Formand FFB: Steffen Gerdes. Mail: steffen.gerdes@aspevej.dk
Tlf. 24 93 90 55.

Sekretær FFB: Niels Chresten Andersen Sekretariatet, Bornholms Regionskommune.

Mail: niels.chresten.andersen@brk.dk

EU's Persondataforordning

Download præsentation fra seminar den 14. maj 2018

Præsentation (PDF)