Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Borgerinddragelse Frivillig Forum Bornholm

Frivillig Forum Bornholm

hjerte portal.png Frivillig Forum Bornholm
Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB, blev stiftet d. 8. februar 2016, da en række af frivillige foreninger, organisationer og uorganiserede frivillige tiltrådte den fælles Frivillighedspolitik på Bornholm
Stadig flere bornholmske organisationer og foreninger tiltræder den fælles frivillighedspolitik og bliver medlemmer af FFB - Læs mere om FFB her

bornholm FFB.pngFrivillighedsportalen www.frivlligbornholm.dk 

FFB har i 2017, med midler fra Bornholms Regionskommune, fået udviklet og indkøbt Bornholms frivillighedsportal, der vil synliggøre frivilligheden på Bornholm og øge mulighederne for borgernes aktive deltagelse i lokalsamfundet.
Portalen henvender sig til frivillige, foreninger og kommunale institutioner, der ønsker at invitere ind til aktiviteter - og til borgere, der ønsker at finde aktiviteter eller at blive frivillig. Du finder portalen her: www.frivilligbornholm.dk

 
       logo mobile frivillighedskontor.jpg                 
 
 
 Det mobile Frivillighedskontor
 
 
Det Mobile Frivillighedskontor er et rådgivningskontor til borgere, foreninger og frivillige om frivillighedsarbejdet, og tilbuddet er et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB.

Du kan læse mere om Det Mobile Frivillighedskontor her

Bornholms Frivillighedspolitik

En række organisationer og Bornholms Regionskommune har sammen udarbejdet den fælles Frivillighedspolitik, der fastlægger en overordnet og fælles ramme om det stigende samarbejde, der i disse år udvikler sig mellem frivillige, foreninger og kommunen.

Læs mere om Frivillighedspolitikken her

Frivillighedsstrategien for frivillighed og partnerskab er Bornholms Regionskommunes udmøntning af Frivillighedspolitikken. Læs om Frivillighedsstrategien her.

Medlemmer af Frivillig Forum Bornholm

Status Marts 2019 - foreninger der har tiltrådt frivillighedspolitikken:
 
 • Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS)
 • Faglige Seniorer Bornholm
 • Gældsrådgivningen på Bornholm
 • Bornholms Regionskommune
 • Ældre Sagen på Bornholm
 • Bornholms Kunstforening
 • Aktivitetscentret i Hasle
 • Bornholms Idrætsråd
 • DGI Bornholm
 • Bornholms Lydavis
 • Erindringscenter Bornholm
 • Aktivitetscentret i Rønne
 • Nexø Frikirke
 • Korforeningen Bornholm
 • Menighedsplejen i Rønne Sogn
 • Bornholms Tekniske Samling S/I
 • Bornholmske Samlere
 • Barnets Blå Hus
 • Multihuset Østerlars
 • Musikhuzet
 • Bornholms Veteran Forum (BVF)
 • Red Barnet Bornholm
 • Østermarie Borgerforening
 • Nordlandets Rideklub
 • LEV Bornholm
 • Vævekredsen på Bornholm
 • Jazzklub Bornholm
 • Svanekeaktørerne/SVAK
 • Bobleriget
 • Støtteforeningen Bornholms Middelaldercenter Vennekreds
 • SIND Bornholm
 • Humanistisk Samfund på Bornholm
 • Bornholms Diabetes Forening
 • Bedre Psykiatri Region Hovedstaden
 • Hjerteforeningen Bornholm
 • Natteravnene Rønne
 • Bornholms Golf Klub
 • KOL Trygluft Bornholm
 • Foreningen Folkemødet
 • Bornholms Forsvarsmuseum
 • Fællesrådet for foreninger i Ibsker, Listed, Svaneke og Årsdale
 • Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv
 • Handicap Idrætsforening Bornholm
 • Europabevægelsen på Bornholm
 • SPOR Bornholm
 • Sandvig Quidditch & Unicycling
 • Sprogcentret, Campus Bornholm
 • Nylars-Vestermarie Pensionistforening
 • Telefonstjernen Aakirkeby
 • Knudsker Pensionistforening
 • Raise Your Horns
 • Spillestedet
 • Stolemotion Bornholm

Vedtægter og protokoller

Protokol af repræsentantskabsmødet 26. marts 2019.pdf

Protokol af repræsentantskabsmødet 22. marts 2017

Reviderede vedtægter 22. marts 2017

Bliv medlem

Bliv medlem af Frivillig Forum Bornholm

Klik her for at udfylde formular

EU's Persondataforordning

Download præsentation fra seminar den 14. maj 2018

Præsentation (PDF)

Kontaktoplysninger

Formand FFB: Steffen Gerdes Mail: steffen.gerdes@aspevej.dk

Tlf. 24 93 90 55


Sekretær FFB: Niels Chresten Andersen Sekretariatet, Bornholms Regionskommune

Mail: niels.chresten.andersen@brk.dk