Del på facebook

Ærespriser

Bornholms Regionskommune uddeler hvert år Kultur- og idrætsprisen på max. 25.000 kr., til en eller flere aktører, som har udmærket sig inden for området. I 2017 fandt uddelingen stedi medborgerhuset i Hasle, og prisen gik til Tejn Idrætsforening.

Kultur- og idrætsprisen

Kultur- og idrætsprisen blev stiftet i 2013 og har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats  for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.

Enhver borger, forening, organisation eller institution på Bornholm kan fremsende et begrundet forslag til modtager af kultur- og idrætsprisen. Kommunalt nedsatte fagråd inden for fritids- og kulturområdet har en særlig forpligtelse til at indsende forslag til prismodtagere.

Frivillighedsprisen

På baggrund af indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget, afgør udvalget, hvem der skal modtage Frivillighedsprisen som uddeles ved en overrækkelse i forbindelse med det årlige Frivillig Fredag-arrangement.

Modtageren af prisen er en frivillig ildsjæl der har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats igennem året.

Vinderen modtager 20.000,- kr. Minimum 50 pct. af de 20.000,- kroner skal gå til en frivillig forening af vinderens valg.