Materiel fra brandvæsnet
Del på facebook

Serviceafdelingen

​Bornholms Brandvæsens serviceafdeling tager sig dels af drift og vedligeholdelse af brandvæsnets eget materiel og leverer dels serviceydelser og salg af materiel til kommunens institutioner og virksomheder.

Køb af ydelser

Der gøres opmærksom på, at fordi Bornholms Brandvæsen som myndighed kræver at du opsætter eksempelvis en pulverslukker og får den serviceret, er du ikke forpligtiget til at købe pulverslukkeren eller serviceeftersynet af brandvæsnet og der findes flere andre leverandører.

Håndildslukkere skal selvfølgelig være godkendte og af den krævede størrelse og type ud fra den bestemmelse / lovgivning de kræves efter - eksempelvis "Driftsmæssige forskrifter".

Det er kun institutioner og virksomheder under Bornholms Regionskommune, der er forpligtiget til at købe sikkerhedsmateriel gennem Bornholms Brandvæsen.

Bornholms Regionskommunes institutioner og Centre

Bornholms Brandvæsen efterser af brandslukningsmateriel på samtlige institutioner og virksomheder indenfor Bornholms Regionskommune.

Alle eftersyn og indkøb af brandslukningsmateriel, herunder håndildslukkere, brandtæpper med videre på de kommunale institutioner skal foretages igennem Bornholms Brandvæsen. Det er opfattelsen, at ikke alle institutioner er klar over denne indkøbsaftale og der skal derfor lyde en opfordring til at kontakte indkøbsafdelingen eller Bornholms Brandvæsen, såfremt der er tvivl om aftalens indhold.

Alle leverandører skal henvises til Bornholms Brandvæsen, såfremt de møder op på institutioner for foretage salg af eller gennemføre eftersyn af brandslukningsmateriel.

Bornholms Brandvæsen står gerne til rådighed i forbindelse med assistance til opsigelse af eventuelle kontrakter og aftaler med andre leverandører der stadig måtte være aktive.

Salg og eftersyn af sikkerhedsmateriel og brandslukkere

​Bornholms Brandvæsen sælger forskellige former for sikkerhedsmateriel til kommunens institutioner, eksempelvis brandslukkere, hjertestartere og sikkerhedsskilte.

Bornholms  Brandvæsen udfører tilsyn af brandslukningsudstyr efter gældende regler og vejledninger, hvilket som udgangspunkt betyder en gang om året. Ligeledes serviceres hjertestartere og førstehjælpsudstyr mm., men her er der ikke nogen faste terminer for kontrol. Du skal derfor være opmærksom på at en del af tingene har en "sidste holdbarhedsdato", hvorefter de skal skiftes. Det gælder blandt andet patches til hjertestartere.

Der foretages ikke salg til private firmaer, institutioner og personer.

Udlejning af brandslukkere og andet materiel

Bornholms Brandvæsen råder over en mindre pulje af slukningsmidler og andet sikkerhedsudstyr som kan lejes til korterevarende arrangementer. Køretøjer kan som udgangspunkt ikke lejes.

Automatiske brandalarmeringsanlæg og nøglerør

Den daglige servicering af Bornholms Brandvæsens kunder med automatiske brandalarmeringsanlæg står Falck for. Kontakt foretages på 56 92 21 00 - tast 1.

Udlevering af nøgler, tilsyn med nøglerør mm. foretages af Bornholms Brandvæsen.

Brug af brandhaner

Brandhaner på Bornholm må kun bruges af Bornholms Brandvæsen.

Der kan indgås aftale med serviceafdelingen om brug af brandhaner, såfremt andre forhold - eksempelvis frostvejr eller lignende - ikke er til hinder herfor. Brandvæsnet vil - uanset aftaler - altid forbeholde sig retten til at bruge en given brandhane til brandslukning. Omkostninger i forbindelse med brug af brandhanen pålægges forbrugeren.

Aftalen rummer vilkår omkring måling af forbrug og afregning af afgifter til vandværker mm. Afregning fra forbruger sker kun med Bornholms Brandvæsen, der efterfølgende sørger for afregning med andre parter.