rygning forbudt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Beredskab, brand, førstehjælp Formularer og download

Formularer og download

​Bornholms Brandvæsen har lavet en række standardformularer, som kan anvendes for at leve op til de krav der stilles i forskellige lovgivninger. Listen vil blive udbygget efterhånden som der viser sig behov herfor. Formularerne kan anvendes direkte eller som inspiration til hvad de kan indeholde.

Generelt

Her kan downloades forskellige skemaer, blanketter og andre standardpapirer som kan/skal anvendes i forskellige situationer. Hvis du har en idé til noget der mangler, så kontakt os gerne med et forslag, så kigger vi på, om det er relevant at oprette - til glæde for alle.

Beredskabsplan for institution

Der vil snarest muligt kunne downloades en skabelon for en beredskabsplan som findes på institutioner i Bornholms Regionskommune.

Brand og evakueringsinstruks

Ved arrangementer med mere end 150 personer skal der være lavet en brand- og evakueringsinstruks.

 Brand- og evakueringsinstruksen ophænges steder, hvor personalet færdes. Arrangøren skal sikre, at der er personale til at tage imod redningsberedskabet. Personale skal være instrueret i denne opgave, der ligeledes fremgår af Brand- og evakueringsinstruksen. Personalet skal assistere beredskabet med informationer om evakueringen, igangsatte tiltag fra personalets side, guide beredskabet hen til området mv.

Bornholms Regionskommune har lavet 2 standard udgaver, en til overnatning og en til midlertidige arrangementer.

Men du kan også lave din egen, med de oplysninger der er relevante for det aktuelle arrangement. Det der skal fremgå, kan læses i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand bilag 11 - Version 1.1 23-04-2021


​Driftsjournal

Driftsjournal ved midlertidige arrangementer

Driftsmæssige forskrifter kræver at der føres driftsjournal før benyttelse af forsamlingslokaler mm. herunder telte og andre midlertidige konstruktioner til mere end 150 personer. Driftsjournalen er et hjælpeværktøj til dig, som bruger af et forsamlingslokale hvor du får kontrolleret flugtveje, slukningsmidler mm.

 Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Arrangøren eller den driftsansvarlige har ansvaret for, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer i mere end 24 timer, gentages kontrollen for hver påbegyndt 24. time.

 Bornholms Regionskommune  har lavet en Driftsjournal der kan anvendes, men du kan også lave din egen med de oplysninger der er relevante for dig. Det der skal fremgå, kan læses i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand bilag 11 - Version 1.1 23-04-2021


Kontrakt automatisk brandalarmeringsanlæg

Se en standardkontrakt.

Når et automatisk brandalarmeringsanlæg skal oprettes, udfylder kunden eller installatøren formularen "Oprettelse af automatisk brandalarmeringsanlæg" og indsender til Bornholms Brandvæsen hvorefter der sendes en kontrakt frem til underskrift.

Oprettelse af automatisk brandalarmeringsanlæg

Du skal udfylde denne formular og indsende den til Bornholms Brandvæsen på mail brandvaesen@brk.dk hvis du ønsker vi skal modtage alarmer fra dit automatiske brandalarmeringsanlæg.

Du kan læse standardkontrakten herover og du kan læse mere om proceduren for oprettelse, krav til anlæg og priser på siden om ABA-anlæg. Det et i kontrakthenseende underordnet hvilken type automatisk brandalarmerings du har.

Ordensregler

Der skal udarbejdes ordensregler for forebyggelse af brand for de enkelte virksomheder, institutioner og arrangementer der er omfattet af driftsmæssige og / eller tekniske forskrifter. Ordensreglerne skal tilpasses de lokale forhold, men langt hen af vejen kan tages udgangspunkt i følgende.

Driftsmæssige forskrifter

Skilte til udprint og laminering

Der kan her downloades enkelte af de skilte der typisk skal anvendes i "brandmæssig henseende". Du skal være opmærksom på, at der stilles særlige krav til størrelse, farver mm i Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsskilte.

Rygning forbudt skilt til download i pdf

Rygning og brug af åben ild forbudt skilt til download i pdf

Trykflasker fjernes ved brand skilt til download i pdf

Vejledning om alarmering og evakuering (hoteller)

Driftsmæssige forskrifter kræver at der i soverum for gæster er opsat et opslag der vejleder gæsterne om forhold ved brand og herunder viser værelsets placering i forhold til flugtveje. Vejledningen skal være affattet på dansk og de fremmesprog gæsterne normalt benytter.
 
Bornholms Brandvæsen har lavet en standardudgave, der kan anvendes og hvor der er lavet plads til at du kan "klippe - klistre" en skematisk oversigt over værelsets placering ind, men du kan også lave din egen med de oplysninger der er relevante for dig. Det der skal fremgå, kan læses i Driftsmæssige forskrifter, BEK 212 af 2. april 2008, kapitel 12.