brandbil og udstyr
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Beredskab, brand, førstehjælp Om Bornholms Brandvæsen

Om Bornholms Brandvæsen

​Bornholms Brandvæsen er administrativt en del af Natur,Miljø og Fritid - Beredskab der har til huse på Tejn Rådhus. Bornholms Brandvæsen holder til på Fabriksvej 31 i Rønne og i Tejn, Skovløkken 4, hvor der i Tejn er kontorfaciliteter og administration, er der i Rønne undervisningslokaler, lager for beredskabsmateriel og service afdelingen som har med slukningsmidler og eftersyn.

Det kommunale frivillige redningsberedskab har ligeledes til huse i bygningen på Fabriksvej 31 i Rønne.

Der er som udgangspunkt bemanding på kontoret i regionskommunens normale åbningstid, men da ulykker sjældent lader sig planlægge, kan du komme ud for at vi ikke er der eller ikke svarer på telefonerne

 

Serviceniveau

Det nuværende serviceniveau Plan for det kommunale Redningsberedskab er godkendt af kommunalbestyrelsen i 2020 og er herefter gældende.

Planen skal revideres mindst en gang i hver valgperiode.

Bemanding

Bemandingen består af en beredskabschef, en viceberedskabschef, to beredskabsinspektører, en viceberedskabsinspektør, sekretær, montør og et antal deltidsansatte instruktører og indsatsledere til undervisning mm. Indsatslederne er på vagt i udrykningsberedskabet døgnet rundt, som udgangspunkt for en uge af gangen. Når der ikke er udrykninger, laver beredskabsinspektørerne almindelig sagsbehandling og de deltidsansatte indsatsledere passer deres almindelige arbejde.

Der er til udrykningsberedskabet tilknyttet godt 50 deltidsansatte brandfolk og holdledere, der skal kunne møde på brandstationen når alarmen lyder. De deltidsansatte er ansat hos enten Falck eller Beredskabsstyrelsen som de operatører der har en aftale om brandslukning mm. med Bornholms Regionskommune.

Stationerne

Bornholms Brandvæsen har flere stationer hvorfra køretøjerne rykker ud i tilfælde af brand eller andre ulykker. Mandskabet på stationerne er deltidsansat, hvilket betyder at de passer deres vagt hjemmefra eller fra deres arbejde. De har alle en "bipper" og skal kunne møde på og afgå fra stationen inden for fem minutter efter alarmens modtagelse.

Bornholm er inddelt i slukningsdistrikter og stationerne dækker et eller flere af disse slukningsdistrikter. Udrykningen sammensættes fra en eller flere stationer afhængig af meldingen, ligesom Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge tilkaldes ved specielle typer af hændelser.

Mandskabet på de enkelte stationer har typisk dannet en brandmandsforening og lavet egne hjemmesider om stationen. Indholdet på disse hjemmesider er ikke at betragte som officielt indhold fra Bornholms Brandvæsen og spørgsmål i relation til beredskabet kan ikke rettes til disse foreninger.

Besøg en brandstation

Børnehaver, skoleklasser og foreninger er blandt de, der kommer på besøg på brandstationerne for at se på brandbilerne og høre lidt om hvad brandvæsnet er for noget.

Bornholms Brandvæsen kan også ses til en del af de udstillinger og byfester der er rundt på Bornholm.

Kontakt brandvæsnet hvis du/I kunne være interesseret i at besøge en brandstation.

Vil du være brandmand

Bornholms Brandvæsen er altid interesseret i nye brandmænd til de bornholmske brandstationer. Som brandmand ved Bornholms Brandvæsen deltager du i den enkelte stations brandberedskab, udrykninger og uddannelse.

Der kræves som minimum:

 • Du har en god fysik og et godt helbred
 • En blank straffeattest
 • Kørekort kategori B, men også gerne kategori C
 • Førstehjælpsbevis
 • Hjælpsom, hurtig, troværdig og med gode samarbejdsevner

Ansættelsen er betinget af, at du kan give møde på stationen på maksimalt 5 minutter fra hjemmet eller fra arbejdspladsen. Du skal også kunne få din arbejdsgivers accept af "at du pludselig kan løbe". Du er endvidere forpligtiget til at deltage i de af stationens udstukne øvelser og uddannelsesaktiviteter.

Er det dig, der skal gøre en forskel ??? - så kontakt den entrepriseoperatør der "slukker" i dit område.

Kontakt Falck for brandmand i Rønne eller Nexø på 70 10 20 30

Kontakt Beredskabsstyrelsen Bornholm for brandmand i Allinge på 56 44 58 00

Beredskaber

Bornholms Brandvæsen står for redningsberedskabet i Bornholms Regionskommune. Der findes en del andre beredskabsordninger, men de har ikke noget med brandvæsnet at gøre, og vi henviser til at kontakte dem direkte. Brandvæsnets indsatsleder har selvfølgelig mulighed for at trække på disse beredskaber i tilfælde af ulykker.

 • Sneberedskab
 • Veje
 • Strøm
 • Vandforsyning
 • Kloak
 • Miljø og natur

Det civile beredskab skal videreføre samfundets funktioner under krise og krig og yde støtte til landets samlede forsvar. Det civile beredskab skal således virke til daglig, men også under krise og krig.

Ud over det, er der mulighed for at trække på eksterne beredskaber, eksempelvis:

 • Sundhedsberedskabet / ambulancer / Region Hovedstaden / Falck
 • Politiet
 • Beredskabsstyrelsen Bornholm
 • Forsvaret
 • Lufthavnsbrandvæsen