Skilt med indkørsel forbudt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Havne, veje Parkering Parkeringsregler

Parkeringsregler

Parkering på fortov
Bornholms Regionskommune tillader at der parkeres delvist på fortov med en del af køretøjets front eller højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Ifølge færdselslovens §28 skal man holde, så man ikke er til fare eller ulempe for fodgængere.

Det betyder, at der skal sørges for, at der kan komme en barnevogn eller kørestol forbi den parkerede bil.​

Tidsbegrænset parkering
Ved tidsbegrænset parkering skal der bruges p-skive.
Hvis parkering begynder før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal viseren stilles på det tidspunkt, hvor parkeringen begynder eller på tidspunktet for tidsbegrænsningens start.
Når en parkering fortsætter ind i den tidsbegrænsede periode, regnes fristen fra tidsbegrænsningens begyndelse. 
 
Billetten skal være synlig
Billet eller kort skal placeres synligt i bilens forrude.
 
Reserverede parkeringspladser
Enkelte parkeringspladser er reserveret til bestemte brugergrupper.
 
God tro er ikke lig med frafald af en afgift
Vær opmærksom på, at vi afgør klager over pålagte afgifter ud fra om regler og love er overholdt. At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv frafald af afgiften.
 

Tomgangsbestemmelser
Læs Regionskommunens tomgangsregulativ.


Spørgsmål og svar

Hvor tæt må jeg holde på en udkørsel fra en cykelsti?
Du skal holde minimum 5 meter før udkørslen.
 
Hvor tæt må jeg holde på et fodgængerfelt?
Du skal holde minimum 5 meter før fodgængerfeltet.
 
Hvor opmåles et vejkryds fra?
Et vejkryds måles fra den tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant.
 
Må jeg parkere helt op til en spærrelinje?
Nej, der skal være 3 meter fra siden af bilen hen til spærrelinjen og der skal være 5 meter fra fronten af bilen til spærrelinjen.
 
Må jeg parkere i en gågade?
Nej, i gågade og på opholds- og legeområder er der parkering forbudt uden for afmærkede områder.

Hvor må jeg parkere min autocamper?
Læs mere om autocampere her.

Hvis jeg af- eller pålæsser varer i bilen, må jeg så holde 5 meter fra hjørnet?
Nej, der skal altid være 10 meter til krydset.
 
Må en motorcykel parkeres på fortovet?
Ifølge Færdselsloven må en motorcykel ikke standse eller parkere på fortove, undtagelsen er cykler og tohjulede knallerter.
 
Kan en trailer få en p-afgift?
Ja, den betragtes som et selvstændigt køretøj.