Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Havne, veje Parkering Betaling af parkeringsafgift

Betaling af parkeringsafgift

​En p-afgift er en kontrolafgift. Afgiften udgør for tiden 510 kr. og er fritaget for moms.
 
Betaling:
Betaling kan ske på følgende måder:
• Netbank. Betales afgiften via Netbank (Home Banking) anvendes hele den kodelinje, der fremgår nederst på indbetalingskortet, da denne linje udgør løbenummer/betalingsidentifikation for den enkelte afgift, eksempelvis: Kreditor nummer 88611101 samt kortart 71 < her indsættes afgiftens løbenummer.
• Hvordan vi ser, at du har betalt. Husk at skrive afgiftens løbenummer og/eller bilens registreringsnummer.
• Mistet afgiftskvittering. Hvis du har mistet afgiftskvitteringen, kan beløbet overføres via bank på reg nr. 4720 og kontonr. 0001006053. Her skal feltet ”evt. meddelelse vedr. betalingen” udfyldes med afgiftens løbenummer og/eller bilens registreringsnummer.
• Vores kontonavn. Ved indbetaling skal du være opmærksom på, at Parkering Bornholms konto vil stå registreret som Bornholms Regionskommune.
 
Ved for sen betaling.
Parkeringsafgiften skal være betalt senest 10 dage efter afgiften er pålagt.
Vi gør opmærksom på, at hvis du ikke betaler afgiften til tiden, vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger. Hvis afgiften fortsat ikke betales, vil der blive sendt rykker(e), hvor der er pålagt ekspeditionsgebyr på 250 kr. Bliver afgiften stadig ikke betalt, kan beløbet blive inddrevet ved udlæg eller indeholdelse i løn mv. Når der foretages udlæg og lønindeholdelse, medfører det et ekspeditionsgebyr. Gebyrstørrelser fremgår af SKAT's hjemmeside - www.skat.dk.

Betaling fra udlandet eller for udenlandske køretøjer.
Har du fået en p-afgift og ønsker at betale den fra en udenlandsk konto, kan du overføre beløbet til
Danske Bank, Store Torv 12, 3700 Rønne.
• Swiftadresse: DABADKKK.
• IBAN-nr.: DK2830 00000 1006053.
• NB: Ved indbetaling skal du være opmærksom på, at Parkering Bornholms konto vil stå registreret som Teknik- og Miljøforvaltningen.
HUSK at skrive afgiftens løbenummer og/eller bilens registreringsnummer.

How to pay a parking ticket from abroad.
If you have had a parking ticket during your stay in Bornholm and you want to pay it from your home country, you can transfer the amount to
Danske Bank, Store Torv 12, 3700 Rønne.
• Swiftadress: DABADKKK.
• IBAN-nr.: DK2830 00000 1006053.
• NB: Please notice that Parkering Bornholm’s account is registred as Teknik- og Miljøforvaltningen.
Remember to write the serial number of the ticket and/or the registration number of the car.