klasseværelse
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Støtte Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS)

​SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Dette er en ikke-kommunal ordning, som administreres af uddannelsesstederne i samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der er et statsligt organ.

Du kan søge om SPS på dit uddannelsessted ved at henvende dig til din studievejleder. Uddannelsesstedet træffer afgørelse i sagen, og søger om refusion af deres udgifter hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte.

Det er vigtigt, at du allerede, når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Dermed forbedres muligheden for, at du kan få din støtte til tiden.

Du kan læse mere om SPS-ordningen på denne side: http://www.spsu.dk/