ung mand
Del på facebook

Individuel støtte

​​Individuel støtte kan bevilges til personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsniveau. Støtten gives som regel til personer, der har problemer med sproglige funktioner, forståelse, hukommelse, opmærksomhed, dømmekraft, overblik med videre - altså dét man kalder kognitive funktioner. Støtten kan bestå i hjælp til at læse post, at få overblik over økonomi, planlægge aktiviteter osv. Målgruppen er typisk personer med udviklingshandicap, erhvervet hjerneskade, ADHD og autisme.

Støttepersonerne er ansat i Center for Familie- og Voksenindsatser, og er for de flestes vedkommende uddannede pædagoger. Støttepersonerne er fordelt i to afdelinger, hvor én afdeling er specialiseret i ADHD og autisme og en anden afdeling er specialiseret i udviklingshandicap og øvrige kognitive handicap.

Det er muligt at få pædagogisk støtte fra få timer om måneden og op til mange timer hver uge. Hvis du ønsker at søge om pædagogisk støtte, kan du henvende dig til myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser​, som behandler ansøgninger om pædagogisk støtte. Kontakt os i menuen til højre.

Denne ordning er reguleret i servicelovens § ​85.
Kommunen har vedtaget et serviceniveau, som du kan læse i kvalitetsstandarden for servicelovens § 85 Socialpædagogisk støtte, der findes under Kvalitetsstandarder​.


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Individuel støtte (borger)


DP-small.png