svaneke
Del på facebook

Ledsager

​​​Ledsageordning er for personer, som ikke selv kan færdes uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis dreje sig om personer, der har et bevægelseshandicap, et synshandicap eller et udviklingshandicap.

Bevilling af ledsagelse giver modtageren ret til op til 15 timers ledsagelse om måneden. Man kan opspare op til 90 timer.

Modtageren bestemmer selv indholdet i ledsagelsen, faktisk er det et krav, at man konkret skal kunne efterspørge ledsagelse til en bestemt aktivitet. Ledsagetiden skal dog bruges uden for hjemmet. Ledsageren er ikke en besøgsven eller støtte-kontakt-person. Ledsagelsen kan for eksempel bruges til:

• Indkøbsture og gåture
• Besøg hos familie og venner
• Fritidsaktiviteter
• Biografture og teaterture
• Ferierejser.

Kommunen har ikke faste ledsagere ansat. Det betyder, at man selv kan udpege en ledsager, fx en nabo, som kommunen så aflønner. Dog kan man normalt ikke ansætte personer med en meget nær tilknytning til den, der skal ledsages, fx ens ægtefælle. Hvis man ikke selv kender én, der kan være ledsager, kan kommunen som regel hjælpe med at finde én.

Hvis du ønsker at søge om ledsager, kan du henvende dig til myndighedsafdelingen i Center Psykiatri og Handicap, som behandler ansøgninger om ledsageordning. Kontakt os i menuen til højre.
Denne ordning er reguleret i servicelovens § 97. Vær opmærksom på, at der findes en tilsvarende ordning til unge ned til 12 år.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Ledsager (borger)


DP-small.png