Del på facebook

Serviceniveau

​Hjælpemiddelydelser i Bornholms Regionskommune tildeles i henhold til den gældende lovgivning på området. Derudover er ydelserne yderligere defineret i et politisk godkendt serviceniveau.

Serviceniveauet for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring er en oversigt over de ydelser, som Bornholms Regionskommune tilbyder indenfor de nævnte områder.

Baggrunden for at udfærdige dette serviceniveau er at tilbyde borgerne i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation.
Derudover giver oversigten borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere et overskueligt overblik over de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Bornholms Regionskommune tilbyder.

Der gøres opmærksom på, at oversigten er vejledende, og at der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning.