Dagtilbud 0-6 år
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Dagtilbud 0-6 år

Dagtilbud 0-6 år

​​​Dagtilbud er en del af Center for Børn og Familie og er dagpasning for børn på 0-6 år. På Bornholm er det en politisk beslutning, at maksimalt 20 procent af medarbejderne i daginstitutionerne må være uden pædagogisk uddannelse.
 
Dagtilbud Bornholm omfatter:
  • 17 børnehuse
  • 1 specialbørnehave for børn med særlige pasningsbehov
  • Dagplejen (for børn på 0-3 år)
 
Herudover er der 11 private dagtilbud.
 

Hvad koster det?

Takster og anden information i forbindelse med børnepasning henvises til siden pladsanvisning.
 

Selvbetjening

Ved at logge på Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads, udmelde dit barn fra en institutionsplads, se hvor dit barn står på ventelisten, se status på dine ansøgninger og meget mere. 
Du har brug for Mit​ID for at kunne bruge Digital Pladsanvisning fuldt ud.
 

For information in english

 

Frokostordning

 
Basis for frokostmåltidet
Bornholms Regionskommune vil gerne være med til, at skabe en sund og livsglad madkultur, hvor sanselighed og madglæde er grundlæggende faktorer for den mad børnene tilbydes, når de er i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Følgende børnehuse har frokostordning:
Trinbrættet, Rønne (vuggestue og børnehave)
Signalhuset, Rønne (vuggestue og børnehave)
Børnehuset Søstjernen, Rønne (vuggestue og børnehave)
Børnehuset Skatteøen, Rønne (vuggestue og børnehave)
Nordstjernen, Rønne (vuggestue og børnehave)
Natur- og Skovbørnehuset, Rønne (vuggestue og børnehave)
Børnehuset i Hasle (vuggestue og børnehave)
Klemensker Børnehus (vuggestue og børnehave)
Tejn Børnehus (vuggestue og børnehave)
Nexø Børnehus (vuggestue og børnehave)
Svaneke Børnehus (vuggestue og børnehave)
Trilobitten, Aakirkeby (vuggestue og børnehave)
Mariehønen, Østermarie Børnehus (vuggestue og børnehave)

Mad og måltider i Dagtilbud 2023 - 2024 kan du læse mere om hvilke måltider børnene tilbydes.


Pris
Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret.      
Pr. 1. februar 2023 er prisen 717 kr. pr. måned.


Der ydes søskende og fripladstilskud efter gældende regler.

Forældrene har ret til at fravælge ordningen. Fravalgsprocedure for måltidet finder sted hvert andet år, og har for 2023-2024 fundet sted i juni 2022.

 

Lukkedage

 
 
Personaledage
Der er mulighed for - i samråd med forældrebestyrelsen - at lukke op til 2 dage årligt i forbindelse med personaledage osv. Ved lukning er der åbent for nødpasning i 3 institutioner fordelt på Bornholm
Vedtaget i kommunalbestyrelsen 2007.

Forældreindflydelse

Forældre skal sikres indflydelse på deres børns ophold i dagtilbud. I hvert distrikt er der en distriktsbestyrelse og i hver afdeling er der et forældreråd. En styrelsesvedtægt sætter rammerne for både distriktsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde.
 

Her kan du læse styrelsesvedtægterne

Referater fra forældrebestyrelsenPlanlagte bestyrelsesmøder
​27​. juni 2024
1​9. september 2024
25. november 2024​
 

Tilsyn med dagtilbud

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune fører tilsyn med de kommunale og private dagtilbud jf. kommunernes tilsynsforpligtelse i retssikkerhedslovens § 16 og dagtilbudslovens § 5.

Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud har til hensigt, at sikre den pædagogiske kvalitet i dagtilbud, og at den pædagogiske praksis og børns pasning i dagtilbud, lever op til lovgivningen, samt er i overensstemmelse med det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Tilsynet er en lovmæssig sikring, af den pædagogiske praksis og er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud.
Tilsynet er dialogbaseret og foretages en gang om året pr. institution vekslende mellem anmeldt og uanmeldt tilsyn. Tilsynspraks​is vil det ene år generere en tilsynsrapport, og det øvrige år en opfølgningsrapport. Disse skabes ud fra anmeldte tilsyn.


Du kan læse seneste tilsyn i hver enkelt institution under børnehuse og private dagtilbud.


Strategier, politikker og regler

 

Den røde tråd - politik for overgang i barnets liv

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Regler for badning i svømmehal og ved strand

Sygdom hos børn i Dagtilbud - samt bilag til sygdom hos børn i Dagtilbud

Søvn - vejledning


 

Førstehjælp

Det skal være trygt, at være barn, forældre og medarbejder i de bornholmske dagtilbud, derfor er det obligatorisk, at alle medarbejdere tager grundlæggende kursus i førstehjælp, dette foregår i samarbejde med Bornholms Brandvæsen, som står for uddannelsesforløbene. Hver enkelt medarbejder får et certifikat der dokumenterer, at uddannelsen er taget. Hvert andet år skal alle medarbejdere på opfølgningskursus.Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver MitID

Digital Pladsanvisning

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Dagtilbud generelt (Borger)

Dagtilbud generelt (Virksomhed)

Private pasningsordninger (Borger)

Private pasningsordninger (Virksomhed)

Godkendelse af private dagtilbud (Borger)

Godkendelse af private dagtilbud (Virksomhed)

Ind- og udmeldelse af private dagtilbud (Virksomhed)

Pasning over kommunegrænser (Myndighed)
DP-small.png

Kontakt

Leder af dagtilbud: 
Henrik Dich 
Telefon: 56 92 43 25 
Mail: Henrik.Dich@brk.dk

Pladsanvisningen har telefontid hver dag mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks.